עמוד:76

פעילות 3 מזמנת דרכים שונות לזיהוי כמויות . גם כאן מסתמכים באופן אינטואיטיבי על המבנה העשרוני ( חלוקת המספר למאות , לעשרות וליחידות ) וכן על חלקי המאה ( פעמיים , 50 ארבע פעמים , 25 עשר עשרות וכולי ) . . 3 החליטו לרצף את המבואה של מלון " האניה" ב 220 אריחים ורדים ( שאר האריחים הם לבנים ) . אילו הצעות מתאימות ? כמה אריחים ורדים יש בהצעה שאינה מתאימה ? בסעיף א המאות צבועות כמקשה אחת ולכן קל לראות שיש שתי מאות . בסעיף ד כל אחת מהעשרות השלמות צבועה בנפרד , ולכן אפשר למנות את כמות האריחים בעשרות שלמות . בסעיפים ב ו - ג אפשר " להרכיב " מאות שלמות מהחלקים הנתונים ( קבוצות של 50 או קבוצות של . ( 25 ההצעה שאינה מתאימה היא ההצעה בסעיף ב , הכוללת 310 אריחים ורודים . בנספח א ( בסוף המדריך , עמוד 134 ) מופיע דף עם סרטוט הרצפה ( ללא אריחים צבועים ) . אפשר לבקש מהתלמידים לתכנן בעצמם רצפת לובי הכוללת 220 אריחים ורודים . בפעילויות 4 ו - 5 צריך לחשב סכומים של כסף . במידת הצורך , אפשר להנחות את התלמידים לקבץ מאות שלמות ( למשל , שני שטרות של 50 ) ועשרות שלמות ( למשל , שתי מטבעות של . ( 5 מושית הבלשית ( עמוד 124 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 126 - 121 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר