עמוד:74

בתמונות – תלמידים בודקים בעזרת לוח האלף כמה קבוצות של 50 נקודות יש באלף נקודות . בפעילויות 3 - 1 מזהים כמויות מסודרות . זיהוי הכמויות מתבסס על הבנה אינטואיטיבית של המבנה העשרוני . בפעילויות 1 ו - 2 מוצאים את כמות החדרים התפוסים ואת כמות החדרים הפנויים במלון . בפעילות 1 החדרים מסומנים בציור ובפעילות 2 התלמידים מסמנים את הכמויות בעצמם על פי המספר הנתון . בשתי הפעילויות מציאת הכמות נעשית על סמך הציור ולא על סמך תרגיל . אפשר להתאים תרגיל חיבור או חיסור לאחר שמוצאים את הכמויות . כדאי לדון באחד הסעיפים ולאפשר לתלמידים לעבוד באופן עצמאי בסעיפים האחרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר