עמוד:73

הצעה לפעילויות פתיחה דיון : כמה נקודות יש בשורה אחת ? איך רואים בלוח 100 נקודות ? 50 נקודות ? 25 נקודות ? כמה נקודות יש בלוח האלף כולו ? מבקשים מהתלמידים לקפל את לוח האלף כך שאפשר לראות 300 נקודות . מבקשים מהתלמידים להקיף כמויות שונות של נקודות ( 175 , 120 , 250 , 128 ) ולתאר כיצד הקיפו . מבקשים מהתלמידים להקיף קבוצות של 50 נקודות ולבדוק כמה נקודות הקיפו בסך הכול , ומקשרים לתרגילי כפל וחילוק מתאימים . למשל , בדוגמה זו מוקפות 3 קבוצות של 50 נקודות ובסה " כ 150 נקודות . תרגילים מתאימים : . 150 : 50 = 3 , 150 : 3 = 50 , 50 × 3 = 150 , 3 × 50 = 150 מציגים לתלמידים תרגילי כפל וחילוק שבהם אחד הגורמים הוא , 50 והתלמידים מקיפים בהתאם ופותרים , למשל : . 250 : 50 7 × 50 ( כדאי להתמקד בתרגילים שבהם המכפלה היא עד . ( 300 אתגר – כמה קבוצות של 50 יש בכל לוח האלף ? מבקשים מהתלמידים להקיף קבוצות של 25 נקודות ולבדוק כמה נקודות הקיפו בסך הכול , ומקשרים לתרגילי כפל וחילוק מתאימים . למשל , בדוגמה זו מוקפות 5 קבוצות של 25 נקודות ובסה " כ – 125 נקודות . תרגילים מתאימים : . 125 : 25 = 5 , 125 : 5 = 25 , 25 × 5 = 125 , 5 × 25 = 125 מציגים לתלמידים תרגילי כפל וחילוק שבהם אחד הגורמים הוא , 25 והתלמידים מקיפים בהתאם ופותרים , למשל : 150 : 25 , 7 × 25 ( כדאי להתמקד בתרגילים שבהם המכפלה עד . ( 300

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר