עמוד:72

בפעילות 18 מופיע שבי החילזון : בקרתי בכל המספרים שספרת המאות שלהם היא . 5 גם בפעילות זו סעיפים א - ד מתייחסים לקטע הלוח המופיע לצד הפעילות . המשימות דומות מאוד למשימות שבפעילות , 17 אולם כאן עוסקים במספרים שבהם ספרת המאות היא 5 ולכן התשובות שונות . בסעיף א התלמידים צובעים את כל המספרים שבהם ביקר שבי ורואים שהם נמצאים ברצף כ " גוש " אחד . בסעיף ב התלמידים רואים שאין מספרים קטנים מ - 500 שבהם ספרת המאות היא , 5 בניגוד למספרים קטנים מ - 500 שבהם ספרת היחידות היא , 5 כפי שראינו בפעילות . 17 התשובות השונות מחדדות את התפקידים השונים של הספרות . בסעיף ה עוברים לבחון את לוח האלף השלם ומוצאים שאין מספרים נוספים ששספרת המאות שלהם היא . 5 משתי הפעילויות יחד אפשר להסיק – בלוח האלף יש 100 מספרים שבהם ספרת היחידות היא 5 וגם 100 מספרים שבהם ספרת המאות היא . 5 המספרים שבהם ספרת המאות היא 5 מרוכזים יחדיו , ואילו המספרים שבהם ספרת היחידות היא 5 נמצאים לאורך כל הלוח . הצעה למשחק : מהו המספר ? אביזרים : לוח האלף משתתף אחד בוחר מספר תלת ספרתי , והכיתה צריכה למצוא מהו המספר בעזרת שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא ופסילת אפשרויות . לדוגמה : משתתף שואל : האם המספר גדול מ - ? 500 אם התשובה היא כן , אפשר לפסול ( למחוק או לצבוע בלוח האלף ) את המספרים הקטנים מ - 500 ואת . 500 מספרים וכמויות עמודים -125 119 בעמודים אלה נעזרים בצד האחורי של לוח האלף ממארז האביזרים . בצדו האחורי של הלוח יש 1 , 000 נקודות . לוח הנקודות בנוי מ - 100 שורות של נקודות , בכל שורה 10 נקודות . בין כל 100 נקודות יש קו הפרדה . ישנם קווי הפרדה עדינים המחלקים 100 נקודות ל - 4 קבוצות של 25 נקודות : לפיכך הלוח מאורגן באופן שמאפשר לסמן בקלות כמויות בעשרות שלמות , במאות שלמות , כמויות המתחלקות ב - 25 וב - . 50

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר