עמוד:71

אולם מאחר שספרת העשרות של המספר השמאלי היא , 0 אפשר לדעת שספרת העשרות המוסתרת שווה לה או גדולה ממנה . אם הספרה המוסתרת היא , 0 אז המספר הימני גדול יותר : . 703 > 708 אם ספרת העשרות שונה מ - , 0 אז גם בהכרח המספר הימני גדול יותר . פעילויות 18 - 17 הן פעילויות חקר שמטרתן להעמיק את ההיכרות עם לוח האלף תוך שימוש במושגים החדשים שנלמדו ( ספרת היחידות , ספרת העשרות , ספרת המאות , מספר תלת - ספרתי ומספר דו - ספרתי ) . בכל פעילות מסופר על חילזון שמטייל על לוח האלף . לכל חילזון יש העדפה לסוג מסוים של מספרים . בעזרת מסלולי החלזונות התלמידים מגלים חוקיות וכללים בלוח האלף . בפעילות 17 מופיע זזי החילזון : ב רתי בכל המספרים שספרת היחידות שלהם היא . 5 סעיפים א - ד מתייחסים לקטע הלוח המופיע לצד הפעילות . בסעיף א התלמידים צובעים את כל המספרים שבהם ביקר זזי ורואים שכולם ממוקמים באותו הטור . הצביעה גם עוזרת לענות על השאלות בסעיפים ב - ד . בסעיף ה עוברים לבחון את לוח האלף השלם ומוצאים מספרים נוספים שספרת היחידות שלהם היא . 5 כדאי להסתכל בלוח האלף שבמארז האביזרים ולראות שגם בלוח השלם המספרים האלו ממוקמים באותו הטור . השאלה השנייה בסעיף ה מסומנת כאתגר : כמה מספרים שספרת היחידות שלהם היא 5 יש בכל ל וּ ח האלף ? כדאי לעודד את התלמידים למצוא דרכים לענות על השאלה מבלי למנות את המספרים אחד אחד . למשל , אפשר לראות שבכל שורה בלוח האלף יש מספר אחד מתאים , לכן השאלה בעצם שקולה לשאלה " כמה שורות יש בלוח האלף ? " התלמידים יודעים ( וגם יכולים לראות בלוח ) שבכל מאה יש 10 שורות , ובלוח האלף כולו יש 10 מאות . לכן בסך הכול יש בלוח האלף 100 שורות , כלומר 100 מספרים שבהם ספרת היחידות היא . 5 שאלות נוספות לדיון : בקטע הלוח שבספר מצאנו 3 מספרים שבהם גם ספרת היחידות וגם ספרת העשרות היא . 5 כמה מספרים כאלו יש בלוח כולו ? היכן הם נמצאים בלוח ? ( יש 10 מספרים כאלו , אחד בכל מאה ) בכמה מספרים בלוח האלף גם ספרת היחידות היא 5 וגם ספרת המאות היא ? 5 היכן הם נמצאים בלוח ? ( יש 10 מספרים כאלה , כולם נמצאים זה מתחת לזה במאה המתחילה במספר 501 ) זזי החילזון נמצא במספר 635 ( ומקפיד לטייל רק במספרים שבהם ספרת היחידות היא . ( 5 לאילו מספרים הוא יוכל לעבור משם ? זזי החילזון נמצא במספר , 295 לאילו מספרים הוא יוכל לעבור משם ? זזי החילזון נמצא במספר , 405 לאילו מספרים הוא יוכל לעבור משם ? ( שתי השאלות האחרונות מתייחסות במכוון למעבר בין מאות . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר