עמוד:70

פעילות 16 היא פעילות אתגר . התלמידים מנסים להשוות מספרים שחלק מהספרות שלהם מוסתרות ובכך למעשה מגיעים להכללות לגבי יחסי גודל בין המספרים . חשוב לוודא שהתלמידים מבינים שהם לא אמורים להשלים את הספרה החסרה ( כפי שעשו בפעילות 15 ) אלא לבדוק אם אפשר להשוות בין המספרים מבלי לדעת מהי הספרה החסרה . אתגר . 16 על דף העבודה של טל נשפכו טפות שוקו . כתבו > או < . אם אי אפשר לדעת , מחקו בקו / . אחת הדרכים היא לבדוק ספרות שונות ולראות אם התשובה משתנה . למשל בסעיף א : אם מתחת לטיפת השוקו מסתתרת הספרה , 3 אז 247 גדול מהמספר שמימינו . אולם אם הספרה המסתתרת היא , 9 אז 247 קטן מהמספר שמימינו . איננו יודעים איזו ספרה מסתתרת , ולכן אי אפשר לדעת מה סימן אי השוויון המתאים . לעומת זאת , בסעיף ג לא משנה איזו ספרה מסתתרת מתחת לטיפת השוקו , 436 תמיד יהיה קטן ממספר שספרת המאות שלו היא . 6 אם נבדוק ספרות שונות נגיע תמיד לאותו הסימן . הסעיפים בהם אי אפשר לדעת מה הסימן המתאים הם סעיפים א , ב , ה . בסעיפים ג ו - ו ספרת המאות של שני המספרים גלויה ואפשר להסתמך עליה כדי לדעת מה המספר הגדול יותר , ללא תלות בשאר בספרות . בסעיף ד ספרת המאות של שני המספרים שווה , ולכן המספר שספרת העשרות שלו גדולה יותר הוא המספר הגדול ( ספרת העשרות גלויה בשני המספרים ) . סעיף ז מציג מקרה שונה . ספרת המאות שווה בשני המספרים , וספרת העשרות של המספר הימני מוסתרת . בדרך כלל במצב כזה אי אפשר לדעת איזה מספר גדול יותר ( כמו בסעיף א ) ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר