עמוד:69

שמות הספרות - הצעה לפעילויות הצעה א כותבים על הלוח 4 ספרות , למשל : 0 , 1 , 5 , 6 מבקשים מהתלמידים להשתמש רק בספרות האלה ולבנות שלושה מספרים לפי תנאים , לדוגמה : בנו 3 מספרים תלת - ספרתיים שונים שספרת היחידות שלהם היא . 6 בנו 3 מספרים תלת - ספרתיים שונים שספרת העשרות שלהם היא . 6 בנו 3 מספרים תלת - ספרתיים שונים הגדולים מ - . 600 בכל פעם אפשר להשוות בין שלושת המספרים ( מי הגדול ביותר ? מי הקטן ביותר ?) הצעה ב מציגים לתלמידים רביעיות של מספרים שבהן מספר אחד יוצא דופן . התלמידים מתבקשים למצוא את יוצא הדופן ולנמק את תשובותיהם בעזרת המושגים ספרה , ספרת היחידות , ספרת העשרות , ספרת המאות , מספר תלת - ספרתי ומספר דו - ספרתי . הנה שאלות לדוגמה : מה יוצא דופן ? נימוק לדוגמה : 243 יוצא דופן כי הוא היחידי שספרת היחידות שלו אינה . 2 נימוק לדוגמה : 45 יוצא דופן כי הוא המספר הדו - ספרתי היחיד . נימוק לדוגמה : 310 יוצא דופן כי בכל המספרים האחרים ספרת העשרות היא . 0 אפשר להציע לתלמידים לחבר שאלות דומות בעצמם . בפעילויות 13 ו - 14 מתרגלים את השימוש במושגים החדשים . בפעילות 13 צריך לשים לב שהמקומות שבהם צריך להשלים כל ספרה אינם קבועים . יש לקרוא איזו ספרה להשלים בכל ריבוע . בפעילויות 18 - 15 חוזרים לעסוק בסדר המספרים ובלוח האלף תוך שימת דגש על מקומן של הספרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר