עמוד:68

לאחר שהתלמידים בחנו את האפשרויות , הם יכולים למצוא בעצמם מספרים מתאימים נוספים . בסוף הפעילות מופיעה שאלה לדיון : האם המספרים המתאימים לצורה קטנים מ - ? 500 כדאי לבחון תחילה את המספרים שהקפנו ולראות שכולם קטנים מ - . 500 האם זה יהיה נכון לכל המספרים המתאימים לצורה ? מכיוון שהמספרים המתאימים קטנים מ - 457 אז הם גם קטנים מ - . 500 חשוב להבין שלא כל המספרים הקטנים מ - 500 מתאימים , אך כל המספרים המתאימים קטנים מ - . 500 פעילויות 11 - 10 עוסקות ברצף המספרים וברצף של עשרות שלמות . גם בפעילויות האלה אפשר להיעזר בלוח האלף . בפעילות 11 אפשר להסתכל על טור העשרות השלמות כדי לראות את הסדרות בקפיצות של : 10 עמודים -118 114 בעמוד 114 מכירים את שמות הספרות ואת המושג מספר תלת - ספרתי . את המושגים ספרת יחידות וספרת עשרות התלמידים כבר הכירו בהקשר של מספרים דו - ספרתיים . בשלב הזה עדיין לא עוסקים לעומק במשמעות של כל ספרה ( משמעות זו תידון בהרחבה ביחידות הבאות ) , אולם מכירים את שמות הספרות כדי לאפשר שיח מדויק בכיתה . במספר ה תּ לת ספרתי : 628 ספרת היחידות היא , 8 ספרת העשרות היא , 2 ספרת המאות היא . 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר