עמוד:63

בשלוש השאלות הראשונות מזמינים את התלמידים לזהות כמות של 100 ולמנות במאות : כמה חדרים עם חלונות מרובעים יש במלון ? ( 100 ) כמה חדרים עם חלונות עגולים יש במלון ? ( 200 ) כמה חדרים בסך הכול יש במלון ? ( 300 ) בשאלות הבאות מתייחסים גם לחלקי המאה , בפרט ל - 50 ול - . 25 בשאלות אלה מומלץ להקיף חלונות על פי כמויות התיירים שאליהם מתייחסות השאלות ( ראו בציור למטה ) , וכן לעודד את התלמידים לנסח תרגילים מתאימים . אל המלון הגיעו תיירים בספינות . בכל חדר מתארח תייר אחד . האם יש להם מקום בחדרים עם החלונות המרובעים ? לא , יש מקום ל - 100 תיירים בחדרים אלה , אבל בספינות מגיעים 125 תיירים . כדאי לסמן קבוצות של 25 חלונות , כמספר התיירים בכל ספינה , ולראות כמה אורחים יוכלו להשתכן בחדרים עם חלונות מרובעים וכמה יצטרכו להתארח בחדרים האחרים . את הקבוצות של 25 אפשר להקיף כמו בציור שכאן , כריבוע של , 5 × 5 או כשתי שורות שלמות ועוד חצי שורה . כדאי לעודד את התלמידים לנסח תרגילים מתאימים , למשל : . 25 + 25 + 25 + 25 + 25 = 125 , 25 + 25 + 25 + 25 = 100 25 × 5 = 125 , 4 × 25 = 100 אל האי הגיעו תיירים ברכבת . האם יש להם מקום בחדרים עם החלונות העגולים ? כן , 150 תיירים הגיעו ברכבת , ויש 200 חלונות עגולים . כדאי לסמן קבוצות של 50 חלונות עגולים ולראות כמה חלונות יתפסו התיירים שברכבת ( ראו בציור ) . מומלץ להתאים תרגילים : 50 + 50 = 100 , 3 × 50 = 150 וכולי . האם יש מקום במלון לכל התיירים שהגיעו לאי ? כן , אם סימנו את התיירים שהגיעו ברכבת ואת התיירים שהגיעו בספינות , נוכל לראות שנשארו 25 חדרים פנויים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר