עמוד:61

המבנה העשרוני אינו נושא מובן מאליו . ילדים צעירים תופסים את המספר כמייצג כמות . אצל רבים מהם המספרים מאורגנים כסדרה של שמות . שם מספר שנאמר בשלב מאוחר בסדרת שמות המספרים מייצג כמות גדולה יותר מזו שמייצג שם מספר שקודם לו . אולם שם המספר אינו רק שם מזהה המאפשר לנו לומר שזהו מספר רחוק או קרוב מראשית ישר המספרים , אלא יש בו מידע נוסף ומיוחד . לדוגמה , המספר 324 אינו רק מספר הנמצא רחוק למדי מ - 100 או מ - 200 על ישר המספרים . כל אחת מהספרות המרכיבות את המספר 324 מייצגת ערך שונה : הספרה 3 מייצגת , 300 הספרה 2 מייצגת 20 והספרה 4 מייצגת . 4 הצירוף של הספרות מייצג את הסכום . 3 × 100 + 2 × 10 + 4 × 1 = 324 : 324 הערך של כל ספרה נקבע על פי מקומה במספר . דוגמה לשגיאה שכיחה בקרב תלמידים שאינם שולטים בערך הספרות : . 346 - 3 = 46 בפרק נעזרים בייצוגים שונים למספרים ולתרגילים : לוח אלף , הצד האחורי של לוח האלף ( לוח הנקודות ) , ישר מספרים וכרטיסי המשטחים . השימוש בייצוגים משולב בחומר הלימוד ונלמד בהדרגה . המטרה היא שהתלמידים יכירו את כל הייצוגים ואת הקשרים ביניהם , ובשלב מאוחר יותר יבחר כל תלמיד בייצוג הנוח לו ביותר לפתרון בעיות או תרגילים . הערות לגבי האביזרים : את כרטיסי המשטחים צריך להפריד לפני תחילת העבודה בפרק . מומלץ לשמור כל סוג כרטיסים בשקית נפרדת ( כלומר , את כל כרטיסי היחידות ביחד , את כל כרטיסי העשרות ביחד וכולי ) . שקיות קטנות מצורפות למארז האביזרים למטרה זו . יש לבקש מהתלמידים להצטייד בטוש מחיק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר