עמוד:60

מבוא לפרקים העוסקים במבנה העשרוני בכיתה ג לומדים שני פרקים העוסקים במבנה העשרוני : המבנה העשרוני עד 10 , 000 חלק א ( בספר 7 ) והמבנה העשרוני עד 10 , 000 חלק ב ( בספר . ( 8 פרקים אלו ממשיכים את שני פרקי המבנה העשרוני שנלמדו בכיתה ב ( בספרים 4 ו - , ( 5 העוסקים במבנה העשרוני עד , 100 בחישובים עד 100 ובהכרת המספרים עד . 1 , 000 בכיתה ג בפרק המבנה העשרוני עד 10 , 000 חלק א עוסקים בהרחבה במספרים עד : 1 , 000 במבנה המספרים ובפתרון תרגילי חיבור וחיסור עד 1 , 000 ללא המרה . בנוסף מרחיבים את תחום המספרים ומכירים היכרות ראשונית גם מספרים גדולים מ - 1 , 000 ( עד . ( 10 , 000 בפרק המבנה העשרוני עד 10 , 000 חלק ב בספר 8 יעמיקו התלמידים את ההיכרות עם המספרים עד , 10 , 000 ילמדו את עקרונות ההמרה ויפתרו תרגילי חיבור וחיסור עם המרה עד 10 , 000 בשיטות שונות . על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך יש ללמד את הנושא כולו : הכרת המספרים , מבנה המספרים ופעולות חיבור וחיסור במשך כ - 20 שיעורים . להלן נושאי הלימוד והאביזרים שבהם משתמשים בכל יחידה בפרק : נושא א . הכרת המספרים עד 1 , 000 הכרת שמות המספרים סדר המספרים כמויות ערך הספרה במספר – ספרת היחידות , ספרת העשרות וספרת המאות ישר המספרים ב . המבנה העשרוני עד 1 , 000 בניית מספר ממשטחים של יחידות , עשרות ומאות תיאור מספר בבית המספרים כתיבת התרגיל המתאים למבנה העשרוני של מספר ג . חיבור וחיסור עד 1 , 000 ללא המרה ד . חיבור וחיסור על ישר המספרים הריק ה . הכרת המספרים עד 10 , 000 אביזרים במארז האביזרים לוח האלף לוח הנקודות ( הצד האחורי של לוח האלף ) כרטיסי המשטחים דף המשטחים המחיק כרטיסי המשטחים דף המשטחים המחיק לוח הנקודות ( הצד האחורי של לוח האלף ) כרטיסי המשטחים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר