עמוד:56

שוב חשּוב עמודים -106 103 הפינה " שוב חישוב " נמצאת בסוף כל אחד מהפרקים וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות " שוב חישוב " בכל זמן במהלך העבודה בספר . כאן הפעילויות עוסקות בנושא מצולעים שנלמד בכיתות א - ב . בפעילויות 1 ו - 2 מתרגלים התאמת שמות למצולעים השונים על פי מספר הצלעות ומספר הקדקודים . יש לוודא לכך שהתלמידים יתייחסו לתכונות המצולעים ולא לצורה הגלובלית שלהם . לדוגמה , יהיו תלמידים שבפעילות 1 יחשבו בטעות שהמצולע הזה : הוא משולש ( כי הוא " נראה " כמו משולש ) , ולכן לא יקיפו אותו . יהיו שיחשבו שהמצולע הזה : הוא מלבן ולכן בטעות יקיפו אותו . בפעילות 3 יש תזכורת להגדרות של " מלבן " ושל " ריבוע " , והתלמידים צריכים לצבוע מלבנים שונים בציור נתון . תלמידים שיצבעו ריבועים צודקים בתשובתם מכיוון שהריבוע הוא מלבן מיוחד . כדאי לעודד את התלמידים לצבוע ריבועים . בפעילות 4 עוסקים בסרטוט של מצולעים שונים על רשת נקודות . חשוב להדגיש שכל קדקודי המצולע צריכים להיות על נקודות הרשת , אולם הצלעות אינן חייבות להיות על הנקודות . בפעילות 5 נתונים מצולעים המסורטטים על גבי רשת נקודות . התלמידים מתבקשים לבחור את השם המתאים למצולע , לסמן בו את כל הזוויות הישרות ולציין את מספרן . בסעיף ג ייתכן שתלמידים לא יבחינו בזוויות הישרות . אפשר לעודד אותם לבדוק אותן בעזרת פינה של מלבן או סרגל משולש . עמוד 102 בתרגילים שבעמוד זה מיישמים את כל החוקים של סדר ארבע הפעולות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר