עמוד:50

בפעילות 4 מחשבים היקפים של מצולעים . כדאי להסב את תשומת לבם של התלמידים לתזכורת על הגדרת היקף של מצולע : כדי לחשב הקף של מצלע מחברים את ארכי הצלעות שלו . כמו כן כדאי להזכיר שמותר לשנות את סדר המחוברים . עמודים -88 86 בפעילויות 8 - 6 עוסקים בשינוי הסדר בתרגילי שרשרת של כפל . בתרגיל שיש בורק פע ֻ ּ ולת כּ פל מתר לשנות את סדר המספרים ולהוסיף סוגרים בכל מקום שרוצים . בפעילויות אלה עוסקים בחוק החילוף ובחוק הקיבוץ בכפל . התלמידים אינם נדרשים לדעת את הניסוח הפורמלי של חוק החילוף ושל חוק הקיבוץ , אלא רק להשתמש בהם להקלת החישובים . בפעילות 6 התלמידים כופלים שלושה מספרים בסדר שונה . מטרת הפעילות היא להביא למודעות התלמידים ששינוי הסדר יכול להקל את החישוב . יוצא מן הכלל ( עמוד 86 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 132 - 127 ) בפעילות 8 יש תרגילים שכדי להקל את החישוב שלהם , כדאי לשנות בהם את סדר הגורמים . אפשר לנסות לפתור עם התלמידים את התרגילים שבדוגמאות , תחילה עם שינוי הסדר הבא : 6 × 2 × 4 = 6 4 2 = 24 2 = 48 אם משנים את הסדר , מתקבל תרגיל שהתלמידים טרם למדו לפתור . אם לא משנים את הסדר ומוסיפים סוגריים , מקבלים תרגיל שכולל חישובים רק בתחום לוח הכפל : 6 × ( 8 × 4 ) = 6 8 = 48 בפעילות 9 יש תרגילי סיכום ליחידה זו . יש תרגילים שמותר לשנות בהם את הסדר ( א , ג , ה , ו , ט ) ויש תרגילים שבהם אסור לעשות זאת . כדאי לבדוק את פתרונות התלמידים ובהתאם לכך להחליט אם יש צורך לחזור על כללי סדר הפעולות שנלמדו עד כה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר