עמוד:46

א . מחשבים לפי הסדר ( עמודים 79 - 76 ( ביחידה זו עוסקים בפתרון תרגילי שרשרת שיש בהם פעולות חיבור וחיסור בלבד ובפתרון תרגילי שרשרת שיש בהם פעולות כפל וחילוק בלבד . התלמידים למדו בכיתה ב שתרגילים כאלה פותרים לפי הסדר . הצעה לפעילות פתיחה פתרו את התרגילים : א . __ = 26 - 12 + 4 ב . __ = 18 : 3 × 2 בתרגיל א ייתכן שיהיו תלמידים שיטעו ויבצעו תחילה את פעולת החיבור , ולפיכך יאמרו שהתוצאה היא – ( 26 - 12 + 4 = 26 - 16 = 10 ) 10 תוצאה שגויה , ויהיו תלמידים שידעו שתרגילים מסוג זה פותרים משמאל לימין לפי הסדר ולכן התוצאה היא 18 ( . ( 26 - 12 + 4 = 14 + 4 = 18 בתרגיל ב ייתכן שיהיו תלמידים שיטעו ויבצעו תחילה את פעולת הכפל , ולפיכך יאמרו שהתוצאה היא – ( 18 : 3 × 2 = 18 : 6 = 3 ) 3 תוצאה שגויה , ויהיו תלמידים שידעו שתרגילים מסוג זה פותרים משמאל לימין לפי הסדר ולכן התוצאה היא . ( 18 : 3 × 2 = 6 × 2 = 12 ) 12 באופן מכוון המספרים שבחרנו לכתוב בתרגילים האלה מאפשרים גם פתרון לא לפי הסדר , כדי שיהיה אפשר לבדוק אם התלמידים יודעים את הכלל ( פותרים לפי הסדר משמאל לימין ) . בעמוד 76 מזכירים את הכללים שנלמדו בכיתה ב : כדאי להדגיש שהכללים נועדו להביא לידי אחידות בפתרון . תזכרת תרגיל שיש בו פעלות חבּסר וח ּ ּסו בֹ לבד פותרים משמאל לימין לפי הסדר . תרגיל שיש בו פעלות כּ פל וח ּ ּסו בֹ לבד פותרים משמאל לימין לפי הסדר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר