עמוד:44

אם לא פותרים לפי סדר הפעולות , אפשר לקבל תוצאות שגויות שונות . הנה שתי דוגמאות לפתרונות שגויים : הכול לפי הסדר : 12 + 24 : 6 × 2 = 36 : 6 × 2 = 6 × 2 = 12 12 2 כפל תחילה : 12 + 24 : 6 × 2 = 12 + 24 : 12 = 12 + 2 = 14 דוגמה לתרגיל מהפרק לתלמיד , עמוד , 88 סעיף ח : . 14 - 7 - 7 את התרגיל הזה יש לפתור לפי הסדר כך : . 14 - 7 - 7 = 0 המספרים בתרגיל נבחרו כך שאפשר לפתור גם לא לפי הסדר ( בניגוד לכללי סדר הפעולות ) . 0 דוגמה לפתרון שגוי : 14 - 7 - 7 = 14 סוגי שגיאות אפשר לחלק את השגיאות לשני סוגים עיקריים : . 1 שגיאות שאינן קשורות בסדר פעולות החשבון יש תלמידים שיודעים את סדר פעולות החשבון , אך טועים במשהו אחר , למשל בחישוב . הנה , לדוגמה , פתרון שגוי של תלמיד . התלמיד פתר לפי הסדר אך טעה בפעולות החילוק : 5 24 : 4 × 2 = 10 . 2 שגיאות עקב אי - הבנה של הכללים - יש תלמידים הסבורים כי בתרגיל שבו פעולות כפל וחילוק בלבד , תמיד פותרים קודם את הכפל ורק אחר כך את החילוק . לדוגמה , את התרגיל שבעמוד , 95 סעיף ו הם יפתרו כך : במקרה כזה תתקבל התוצאה השגויה . 1 הפתרון הנכון : - יש תלמידים שפותרים תמיד לפי הסדר , גם כאשר הפעולות הן מדרגות שונות . למשל , כאשר יש סוגריים רוב התלמידים פותרים קודם את מה שבסוגריים לפי הכלל , אבל יש תלמידים שאחר כך מבצעים את הפעולות לפי סדר הרישום שלהן , משמאל לימין , ומתעלמים מן הכללים האחרים שנלמדו ( למשל שחילוק קודם לחיסור ) . דוגמאות : - יש תלמידים שקודם פותרים את מה שקל יותר לפתור ולא פותרים לפי כללי סדר הפעולות . - יש תלמידים שפותרים בדרך לא יעילה . אמנם דרך לא יעילה אינה שגויה , אך היא עלולה לגרום לטעויות אם התרגיל קשה יותר לפתרון בדרך זו . לדוגמה , כדי לפתור את התרגיל 13 + 14 + 15 + 16 + 17 ( עמוד , 84 פעילות , 3 תרגיל ד ) 30 30 כדאי לשנות את סדר המספרים ולפתור כך : 13 + 17 + 14 + 16 + 15 = 75 קשה יותר לפתור לפי הסדר המקורי . - יש תלמידים שטועים בגלל סימון לא נכון ( דוגמאות בהמשך המדריך ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר