עמוד:40

מבוא לפרק בכיתה ב נלמדו ההסכמים האלה ( ספר , 6 בפרק כפל וחילוק וסדר פעולות ) : תרגיל שרשרת שיש בו פעלות חבור וחסור בלבד , פותרים משמאל לימין לפי הסדר . תרגיל שרשרת שיש בו פעלות כפל וחלוק בלבד , פותרים משמאל לימין לפי הסדר . כשיש סוגרים בתרגיל , קדם פותרים את מה שבסוגרים , ואחר כך פותרים את התרגיל החדש שהתקבל . בפרק הנוכחי לומדים את כל ההסכמים של סדר הפעולות הנוגעים לארבע פעולות החשבון היסודיות . בכיתות הבאות חוזרים על הסכמים אלה ומיישמים אותם בתחומי מספרים שונים . כמו כן משתמשים בפרק בחוק החילוף ובחוק הקיבוץ , המאפשרים לשנות את סדר המספרים בתרגילים שיש בהם רק פעולות חיבור או רק פעולות כפל . עד עתה הכירו התלמידים את ארבע פעולות החשבון – חיבור , חיסור , כפל וחילוק . כשיש יותר מפעולה אחת בתרגיל ( תרגיל שרשרת ) , יש צורך בכללים ברורים לסדר הפעולות . לדוגמה : איך נפתור את התרגיל ? 3 + 4 × 5 סדר החישוב נקבע על ידי כללים של סדר הפעולות . את פעולות החשבון מחלקים לדרגות לפי קדימותן בסדר הפעולות : . 1 חיבור וחיסור הן פעולות מדרגה ראשונה . . 2 כפל וחילוק הן פעולות מדרגה שנייה . . 3 חזקה ושורש הן פעולות מדרגה שלישית ( בפרק זה איננו עוסקים בדרגה זו ) . הדירוג קובע את סדר ביצוע הפעולות בתרגילים שיש בהם יותר מפעולה אחת : כשיש בתרגיל שתי פעולות מאותה דרגה , אין קדימות לאחת מהן ופותרים לפי הסדר משמאל לימין . כשיש פעולות מדרגות שונות , מבצעים תחילה את הפעולות מהדרגה הגבוהה יותר . בהצגת סדר הפעולות לתלמידים איננו משתמשים במונח " דרגה " , אלא מציינים את שמות הפעולות . לפיכך בתרגיל 3 + 4 × 5 = 23 מבצעים תחילה את פעולת הכפל ( שהיא מדרגה שנייה ) ואחר כך את פעולת החיבור ( שהיא מדרגה ראשונה ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר