עמוד:37

שוב חשּוב עמודים -74 72 הפינה " שוב חישוב " נמצאת בסוף כל אחד מהפרקים וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות " שוב חישוב " בכל זמן במהלך העבודה בספר . כאן הפעילויות עוסקות בנושא המספרים עד – 100 מבנה , חיבור וחיסור , שנלמד בכיתה ב . בפעילות 1 חוזרים על המונחים " ספרת יחידות " , " ספרת עשרות " ו " מספר זוגי " . בפעילות 2 הסעיפים שבהם אי אפשר להשלים ספרות מתאימות הם ג ו - ח . בפעילות 6 אפשר לדון עם התלמידים בדרכים שלהם למציאת הפתרון ללא חישוב עד הסוף . לדוגמה בסעיף ד : = 30 - 19 הקטע המסומן על הישר הוא בין 20 ל - . 30 אם מפרקים את 19 ל - 10 + 9 ומחסרים 10 מ - , 30 מגיעים ל - . 20 יש לחסר עוד , 9 ולכן ברור שהתשובה תהיה קטנה מ - 20 ולא תימצא על הקטע המסומן באדום . . 6 בלי לח שּ ב עד ה ּ וסף , הקיפו את התרגילים שתוצאותיהם נמצאות על הקטע המסמן באדם . פתרו את כל התרגילים ובדקו אם צדקתם . עמודים -71 69 הפעילויות מסכמות את החומר הנלמד בפרק ומיועדות לבדיקה עצמית . בפעילויות 3 - 1 בודקים את ידע התלמידים לגבי המונחים " גורמים " , " מכפלה " ו " מנה " ולגבי שני מצבי כפל שמתאימים לאותו תרגיל . בפעילויות 6 - 4 עוסקים בתרגילים ובמצבים של כפל וחילוק , ובפעילות 7 פותרים משוואות . פעילות 10 דומה לפעילות 16 בעמוד 63 בספר לתלמיד , שם פורטו הדרך והאפשרויות השונות לפתרון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר