עמוד:34

ו . אחד הגורמים הוא 9 ( עמודים 65 - 57 ) עמודים -63 59 בעמוד 59 עוסקים בקשר בין תרגילים . המטרה העיקרית היא להראות כיצד אפשר להיעזר בתרגיל כפל ב - 10 כדי לפתור תרגיל כפל ב - . 9 בפעילות 4 א יש לנעמי 10 קופסאות צבעים , ובכל קופסה 8 צבעים , כלומר יש לה 10 × 8 = 80 ) 80 ) צבעים . בסעיף ב גם לשחר יש קופסאות ובהן 8 צבעים , אולם יש לו קופסה אחת פחות מאשר לנעמי , ולכן יש לו 80 - 8 = 72 ) 72 ) צבעים . זוהי גם התוצאה של התרגיל __ = . 9 × 8 בסעיף ג מופיע קשר זה בצורה סכמטית : באופן כללי אפשר לומר שכדי למצוא מכפלה של מספר ב - , 9 אפשר לכפול אותו ב - 10 ולהחסיר מהתוצאה את המספר . אין צורך לבקש מהתלמידים להמליל דרך זו , אך אפשר לעודד אותם להשתמש בה במידת הצורך . בפעילות 5 מיישמים דרך זו , והתרגיל שכדאי להיעזר בו בדיון הוא __ = . 10 × 6 בפעילות 6 החיה המצוירת בכל העמודים בפרק שהמספרים שלהם הם כפולות של 9 היא אפרוח : בדיון מבקשים הסבר לכך שבעמוד 36 מופיעים שני ציורים - הפיל והאפרוח : ההסבר הוא שהמספר 36 הוא כפולה של 6 וגם של , 9 ולכן יופיעו בעמוד זה שתי החיות המתאימות . אפשר לדון עם התלמידים בכפולות נוספות כאלה המופיעות במספרי העמודים שבפרק . בפעילות 7 התלמידים מגלים את " קסם ה - : " 9 בכל הכפולות של 9 בלוח הכפל סכום הספרות הוא . 9 כדאי להסב את תשומת לבם לכך שתכונה זו של הכפולות של 9 יכולה לעזור להם בבקרת תוצאות של תרגילי כפל ב - . 9 בפעילות 13 לחלק מהמשוואות יש תוצאה אחת בלבד ( לדוגמה בסעיף א ) , לחלקן מספר תוצאות ( לדוגמה בסעיף ט , כשמתייחסים למספרים טבעיים בלבד ) ולחלקן אינסוף תוצאות ( לדוגמה בסעיף ד ) . אפשר לדון עם התלמידים בסוגים שונים אלה של משוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר