עמוד:30

ה . אחד הגורמים הוא 8 ( עמודים 56 - 47 ) בעמודים , 48 - 47 כמו בשאר היחידות העוסקות בשליטה בעובדות הכפל והחילוק , יש להשלים את סדרת הכפולות של 8 ואת ציורי הקבוצות המתאימים לה , ולהיעזר בהם , במידת הצורך , בפתרון התרגילים והשאלות המופיעים בעמודים אלה . דוגמאות לפתרון תרגילים בעזרת סדרת המכפלות אפשר למצוא ביחידה ב : " אחד הגורמים הוא " 6 ( בעמוד 21 במדריך זה ) . עמודים -49 48 בפעילות 3 יש תשובות אפשריות רבות . הנה דוגמה להשלמת התבנית : . 3 השלימו מספרים כרצונכם : באגם שטים ילדים , בכל סירה יש 8 ילדים . באגם יש סירות . סירות באגם 8 ילדים בכל סירה ילדים שטים באגם נתון אחד הגורמים : 8 ילדים בכל סירה , וחסרים הגורם האחר והמכפלה . החלטה על כמות כלשהי של סירות באגם ( הגורם האחר ) תקבע את המכפלה , וכך יהיה אפשר למלא את שני הנתונים החסרים בשאלה . חשוב לציין שאם רוצים שהמכפלה תישאר בתחום לוח הכפל – הגורם האחר חייב להיות . 10 - 1 מושית הבלשית ( עמוד 48 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 126 - 121 ) בעמוד 49 עוסקים בסדרות של כפולות המתאימות לתרגילי כפל או חילוק . לכל תרגיל כפל שבו שני הגורמים שונים אפשר לכתוב שתי סדרות מתאימות של כפולות , אחת לכל אחד מהגורמים , שבעזרתן אפשר לפתור את התרגיל . דוגמאות מהדיון : את התרגיל __ = 7 × 6 אפשר לפתור בעזרת סדרת הכפולות של : 7 49 , 42 , 35 , 28 , 21 , 14 , 7 ( סעיף ב בפעילות . ( 5 פתרון התרגיל הוא המספר השישי בסדרה – . 42 אפשר לפתור את התרגיל גם בעזרת סדרת הכפולות של : 6 42 , 36 , 30 , 24 , 18 , 12 , 6 ( סעיף ד בפעילות . ( 5 פתרון התרגיל הוא המספר השביעי בסדרה – . 42

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר