עמוד:26

בכיתה ב הכירו התלמידים את חוק הפילוג באופן אינטואיטיבי ופתרו בעזרתו תרגילי כפל , לדוגמה בספר , 6 עמוד : 138 . 11 השלימו . דּיּוּ ן בכל סעיף - מה הקשר בין שני התרגילים שלמעלה לתרגיל שלמטה ? פעילויות 8 - 6 ממשיכות את הפעילויות מכיתה ב , ומשתמשים בהן בחוק הפילוג בצורה פורמלית יותר , כדי להקל את החישובים של כפל ב - . 7 הייצוג שבו משתמשים ללימוד חוק הפילוג הוא מלבן . מחלקים אותו לשני חלקים וכותבים את התרגילים המתאימים . הנה דרך ההצגה והתשובות המצופות : כדי שיהיה קל לחשב את התרגיל __ = 7 × 8 בונים מלבן מתאים ומחלקים אותו לשני מלבנים שקל לחשב את כמות המשבצות בהם . סכום המשבצות בשני המלבנים שווה למספר המשבצות במלבן המקורי , ולכן הוא תוצאת התרגיל . חשוב להדגיש לפני התלמידים את העובדה שכדאי לחלק את המלבן למלבנים שנוח לחשב את כמות המשבצות בהם ( מלבנים שהם יודעים את תוצאת תרגיל הכפל המתאים להם ) כדי לנצל את חוק הפילוג לפתרון נוח של תרגילים . בדיון בעמוד 40 אין הכוונה שהתלמידים ינסחו באופן פורמלי את החוק , אלא שיתארו אותו במילים שלהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר