עמוד:24

נוספות . חשוב לדון עם התלמידים בדרכים השונות ולוודא שבכולן מתקבלת אותה תוצאה . פעילות כתב סתרים ( עמוד 33 ) גם פעילות כתב סתרים זו היא פעילות הכללה , שכן הסימן המתאים בין כל שני תרגילים צריך להתאים לכל מספר שנציב במקום הצורות . הנה הסימנים המתאימים : דיון האם אפשר לדעת איזה סימן מתאים כאן ? ולכן , אי אפשר לדעת איזה סימן מתאים . בפעילות 17 אפשר לדון עם התלמידים בדרכי הפתרון שלהם ולוודא שהם משתמשים גם בתרגילי כפל בחישוביהם . מושית הבלשית ( עמוד 35 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 126 - 121 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר