עמוד:20

עמודים –25 24 עמודים אלה עוסקים בחזרה ובתזכורת לדרכים שונות לפתרון תרגילי חילוק . פעילות 27 מציגה ארבע דרכים לפתרון תרגילי חילוק , שכולן נלמדו בכיתה ב : בשתי הדרכים הראשונות משתמשים בציור בקיצור של קבוצות : בסעיף א מוצגת הדרך של חילוק לחלקים ( קובעים את מספר הקבוצות ומוצאים כמה פריטים יש בכל קבוצה ) , ובסעיף ב מוצגת הדרך של חילוק להכלה ( קובעים את מספר הפריטים בכל קבוצה ומוצאים כמה קבוצות יש ) . בדרך השלישית , המוצגת בסעיף ג , משתמשים בזכירה בעל פה של עובדות הכפל ובקשר שבין תרגיל כפל לתרגיל חילוק , ובדרך הרביעית , בסעיף ד , משתמשים בלוח הכפל . בפעילות 28 מתרגלים את שתי הדרכים הראשונות , בפעילות 29 מתרגלים את הדרך השלישית , ובפעילות 30 מתרגלים את הדרך הרביעית . כדאי לדון עם התלמידים בדרכים השונות לפתרון תרגילי החילוק , ולאפשר לכל תלמיד להשתמש בדרך הנוחה לו . חשוב לציין שאותו תלמיד יכול להשתמש בדרכים שונות לפתרון תרגילים שונים , בהתאם לידע שלו ולרמת הקושי של התרגיל . מכאן ואילך מופיעות יחידות לימוד המציגות התקדמות מדורגת בתרגילי כפל וחילוק מתוך לוח הכפל , שאחד הגורמים בהם הוא 8 , 7 , 6 או . 9 המטרה היא להגיע לשליטה בעובדות הכפל והחילוק גם מעבר לתחום ה - . 40 נוסף לטיפול בעובדות לפי הגורמים הנ " ל , מופיעות שתי יחידות נוספות - האחת עוסקת במשוואות כפל וחילוק , והאחרת בלוח הכפל . כל יחידה העוסקת בכפל ובחילוק בגורם מסוים נפתחת בסדרת הכפולות של אותו גורם המוצגת במספרים ובציורים של קבוצות שוות . הכוונה היא שתלמידים שאינם יודעים את עובדות הכפל והחילוק בעל - פה יוכלו לפתור את התרגילים הנתונים בעזרת המספרים או הציורים . הדגמות לדרכי פתרון יופיעו בהמשך . בכל היחידות מושם דגש על דרכי פתרון יעילות בשילוב תובנה מספרית . מוצעות דרכים שונות לפתרון התרגילים , כגון שימוש בציור סכמטי של קבוצות שוות , כתיבת סדרת הכפולות של גורם מסוים , שימוש בתרגיל חיבור ( לפתרון תרגיל כפל ) ובתרגיל כפל ( לפתרון תרגיל חילוק ) , פילוג אינטואיטיבי ושימוש בתוצאות ידועות של תרגילי כפל מסוימים לפתרון תרגילים אחרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר