עמוד:16

פעילות כתב סתרים ( עמוד 17 ) הנה המספרים המתאימים לצורות בפעילות הצבה זו : לשני התרגילים מתאים המספר 10 משום ש - 2 × 4 = 8 ומשום שהתוצאה של שניהם היא . 80 הנה דוגמה לזוג תרגילים דומה : בפעילות , 21 מלבד מקום לכתיבת כל בעיה מופיעה גם תבנית ריקה . חשוב לבדוק שהתבנית המלאה אכן מתאימה לבעיה . אפשר לבקש מהתלמידים להחליף ביניהם בעיות שכתבו ולפתור אותן . הפעילויות בעמוד 19 עוסקות בלוח הכפל . נושא זה נלמד לראשונה בפרק " כפל וחילוק " בספר 6 של כיתה ב . בפעילות 22 יגלו התלמידים שלכל התרגילים שפתרו , מלבד לתרגיל , 5 × 5 מתאימות שתי משבצות בלוח . אפשר לשאול אותם מה משותף לתרגילים שלהם מתאימה רק משבצת אחת בלוח . רבים מהתלמידים נוהגים להשתמש בלוח הכפל לפתרון תרגילי כפל בלבד , ולפיכך מושם דגש מיוחד על פתרון תרגילי חילוק בעזרת לוח הכפל , ומתוארת דרך הפתרון . מומלץ שתלמידים מתקשים ישתמשו בדרך זו לפתרון התרגילים בפעילות . 23 פעילויות נוספות בנושא לוח הכפל מופיעות ביחידה האחרונה של פרק זה ( יחידה ז – " עוד על לוח הכפל " ) . עמודים –23 20 בעמודים אלה התלמידים צועדים צעד נוסף לקראת הבנת פעולת הכפל . הם לומדים על קשרים בין תרגילים ולאחר מכן פותרים תרגילי כפל בעזרת פתרון תרגילים אחרים שהם יודעים לפתור . לדוגמה , נניח שהתלמידים אינם זוכרים את פתרון התרגיל __ = , 6 × 6 אך הם יודעים לפתור את התרגיל __ = . 6 × 5 במקרה הזה הם יכולים להיעזר בתרגיל השני כדי לפתור את התרגיל הראשון . קורה שהתלמידים אינם בטוחים אם עליהם להוסיף לתוצאה 5 או , 6 לכן חשוב שהתלמידים יעבדו בהמחשות המתאימות לתרגיל ולא רק במספרים המופשטים . דרך הפתרון של תרגיל כפל באמצעות תרגיל כפל אחר שיודעים לפתור אותו איננה פשוטה , ולכן כאן מתחילים לבנות דרך זו בהדרגה בעזרת המחשות בציורים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר