עמוד:15

עמודים -15 13 בפעילות 15 מופיעות 4 בעיות מילוליות הקשורות לתמונת הפתיחה . כל בעיה היא מסוג אחר : בסעיף א נתונים שני הגורמים , בסעיף ב נתונים המכפלה וכמות העצמים בכל קבוצה ( כלומר מצב של חילוק להכלה ) , בסעיף ג נתונים המכפלה ומספר הקבוצות ( כלומר מצב של חילוק לחלקים ) ובסעיף ד נתונים השלם ואחד החלקים ומופיע בה נתון מיותר . חשוב לציין שכמו בפרקים קודמים , גם כאן , בסעיפים א - ג אפשר להתאים תרגיל כפל או תרגיל חילוק , בתנאי שהגורמים והמכפלה נמצאים במקומות הנכונים בכל תרגיל , ובסעיף ד אפשר להתאים תרגיל חיסור או תרגיל חיבור . המונחים " הפרש " , " סכום " ו " מכפלה " נלמדו בשנים קודמות . בפעילויות 17 - 16 מציגים לראשונה את המונח " מנה " – התוצאה של תרגיל חילוק . בפעילות 18 יש לשים לב להבדל בין ההנחיות לשתי הטבלאות – בטבלה הראשונה מסדרים מספר שווה של תפוחים בכל קופסה , כלומר מדובר במצבים כפליים , ואילו בטבלה השנייה יש יותר תפוחים בקופסה הראשונה מאשר בקופסה השנייה – במקרה זה לא ייתכן מצב כפלי אלא רק חיבורי . אפשר לבקש מהתלמידים להציע אפשרויות מתאימות נוספות או לשאול כמה אפשרויות כאלה יש . ייתכן שבטבלה העליונה יתארו תלמידים מצבי כפל עם גורמים מעבר ללוח הכפל , כמו 2 קופסאות , 12 תפוחים בכל קופסה . יוצא מן הכלל ( עמוד 15 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 132 - 127 ) עמודים -19 16 בפעילות 19 מוצגות בעיות , וחלק מהנתונים הנחוצים לפתרונן מופיעים רק בתמונות ולא בטקסט של הבעיה . הבעיות עוסקות במצבים כפליים וחיבוריים ויש להבחין ביניהם . בסעיף ד אפשר לכתוב תרגיל חיבור ( בדומה לסעיף ב ) , אולם חשוב לעודד את התלמידים להשתמש בתרגיל כפל . סעיף ו מסומן כאתגר , משום שהוא כולל שני שלבים : תחילה יש לפתור שני תרגילי חילוק כדי לדעת מה המחיר של יויו אחד ומה המחיר של סביבון אחד , ורק לאחר מכן אפשר להשוות בין המחירים של שני הפריטים . מה יקר יותר – סביבון או יויו ? הסבירו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר