עמוד:12

בסעיף ב הם יכולים לצבוע כך : ב בשדה השניה הוא צבע את המגרות ב 4 צבעים שונים , מספר שוה של מגרות בכל צבע . כמה מגרות הוא צבע בכל צבע ? צבעו ובדקו בציור . ולהיווכח שהנגר צבע 5 מגירות בכל צבע . אולם בשני הסעיפים יש לאפשר לתלמידים לצבוע בכל דרך אחרת , בתנאי שהמצב המתואר יתקיים . לדוגמה , בסעיף א אפשר לצבוע כך : א בשדה הראשונה צבע הנגר כּ ל 4 מגרות בצבע שונה . בכמה צבעים הוא השתמש ? צבעו ובדקו בציור . ובכל זאת להיווכח שהנגר השתמש ב - 5 צבעים . בדיון חשוב לציין שבשני הסעיפים מתאימים אותם שני תרגילים : 20 : 4 = 5 ו - , 20 : 5 = 4 אך התבניות בשני המקרים נבדלות זו מזו בתפקידי הגורמים : התבנית המתאימה לסעיף א : 5 צבעים 4 מגרות בכל צבע 20 מגרות בשדה התבנית המתאימה לסעיף ב : 4 צבעים 5 מגרות בכל צבע 20 מגרות בשדה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר