עמוד:10

בכיתה ב , נוסף על פעילויות ההצבה , עסקו התלמידים בפעילויות שבהן התבקשו לפענח את מפתח כתב הסתרים בעצמם ומצאו איזה מספר מייצגת כל צורה בפעילויות שונות . לדוגמה : 5 = 60 = 5 לעתים כל צורה ייצגה יותר ממספר אחד . לדוגמה : 65 - > 60 = = = כאן דנו התלמידים באפשרויות השונות של המספרים המתאימים לצורה . התלמידים עסקו גם בחוקים כלליים הקשורים למספרים ולפעולות . לדוגמה : × 0 = 0 = = = דיון האם יש עוד אפשרו ות ? כמה ? בכיתה ג יעלו התלמידים רמה . הם יעסקו בהכללות בלי שהפעילות תכוון אותם להצבות . הפעילויות בצורות דורשות דרגה גבוהה יחסית של הפשטה , שכן התלמידים נדרשים לראות בהן את הכלל מעבר לכל ביטוי במספרים מסוימים . פעילות מסוג זה היא הפעילות שבעמוד 8 בפרק הנוכחי : הפעילות עוסקת בהכללות בהקשר של 0 ו - 1 בפעולות החיבור , החיסור והכפל ; 0 הוא איבר ניטרלי בחיבור ובחיסור , 1 הוא איבר ניטרלי בכפל ו - 0 הוא איבר מאפס בכפל . מפתח כתב הסתרים נמחק . = השלימו - או + או × . = 0 ג = 0 א = 0 = 0 ד 1 ב דיון באיזה סעיף מתאים יותר מסימן אחד ? בפעילויות הראשונות מסוג זה אנו מציינים ש " מפתח כתב הסתרים נמחק " . המשמעות של מחיקת כתב הסתרים היא שהתרגיל הפתור צריך להתאים לכל מספר שנציב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר