עמוד:8

א . חזרה והעמקה ( עמודים 25 - 5 ) ביחידה זו עוסקים בניתוח המבנה של מצבי כפל וחילוק ובקשר שלהם לתרגילי כפל וחילוק , וכן מבססים את ההבחנה בין מצבים כאלה למצבים אחרים . עמודים -6 5 בפעילויות 3 - 1 מוצגים קירות הבנויים מאריחים צבעוניים . על כל קיר צבועות קבוצות של אריחים בצבעים שונים , והתלמידים נשאלים שאלות העוסקות בכמויות של קבוצות אלה ובתרגילים המתארים אותן . בפעילות 1 מומלץ לקיים דיון על הכמות הכוללת של האריחים מכל צבע ועל התרגילים שיכולים לסייע במציאתה . למעשה , אפשר למצוא את הכמות של כל אחד מהצבעים בעזרת מנייה בלבד , אולם יש לעודד את התלמידים למצוא דרכים נוספות , יעילות יותר . המטרה היא להבחין בין מצבים שבהם כדאי או מתאים למצוא את המספר הכולל בעזרת מנייה או בעזרת תרגיל חיבור ( האריחים הצהובים והאדומים בסעיפים ג ו - ד ) ובין מצבים שבהם כדאי או מתאים להיעזר בתרגיל כפל או בספירה בדילוגים – מצבים שבהם יש קבוצות שוות ( האריחים הכחולים והירוקים בסעיפים א ו - ב ) . המצב הכפלי מתואר בשתי דרכים שונות , ששתיהן נלמדו בכיתה ב : כמלבן ( האריחים הירוקים ) , שלו מתאים התרגיל 4 × 3 ( או , ( 3 × 4 וכקבוצות נפרדות שוות ( האריחים הכחולים ) , שלהן מתאים התרגיל 5 × 4 ( או . ( 4 × 5 כדי לענות על סעיף ה ( הכמות הכוללת של האריחים ) , אפשר להתייחס לקיר כולו כאל מלבן ולהתאים לו את התרגיל . 10 × 10 בסעיף ו אפשר למצוא את הכמות הכוללת של האריחים הצבעוניים ( סכום הכמויות שמצאו התלמידים בסעיפים א - ד ) ולהחסיר אותה מהכמות הכוללת של האריחים בקיר . בכל סעיף ייתכנו דרכים שונות למציאת הכמות , וחשוב לדון עם התלמידים בנימוקים שלהם לבחירת התרגילים המתאימים . בפעילות , 2 נוסף על ההתאמה בין התרגילים לצבעי האריחים , מוצג הנושא של שני מצבי כפל המתאימים לאותו תרגיל : צבעו אריחים נוספים באדם כך שיתאימו לתרגיל . 5 × 3 כמה אריחים אדמים צבעתם ? דיון באריחים שצבעתם : מה מתאים לגורם ? 3 מה מתאים לגורם ? 5 כדי שהאריחים האדומים יתאימו לתרגיל הנתון , אפשר לצבוע 3 קבוצות שבכל אחת מהן 5 אריחים , או 5 קבוצות שבכל אחת מהן 3 אריחים . בדיון בעבודות התלמידים צפוי שיופיעו שני המצבים האלה . בנוסף , כפי שכתוב בהערה שבתחתית העמוד , אפשר לצבוע באדום אריחים בצורת מלבן ( . ( 3 × 5 במקרה זה אחד הגורמים יתאים למספר השורות ( או הטורים ) והגורם האחר יתאים למספר האריחים בכל שורה ( או טור ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר