עמוד:5

בפרק הנוכחי אנו מעמיקים את הלימוד בנושאים אלה ומתקדמים בהשגת המטרות הבאות : א . ניתוח המבנה של מצבי הכפל והחילוק – מצבי הכפל והחילוק הנלמדים בפרק הם מצבים של גודל החוזר על עצמו כמה פעמים . הפעילויות בחוברת מזמנות ניתוח של שלושת המרכיבים של מצב כפל : שני הגורמים – מספר הקבוצות ומספר האיברים בכל קבוצה , והמכפלה – מספר האיברים בסך הכול . למצב הכפל מתאימים תרגילי כפל ותרגילי חילוק , ותרגיל חילוק יכול לייצג מצב של חילוק להכלה או חילוק לחלקים . ב . שליטה בעובדות הכפל והחילוק מעל – 40 התקדמות מדורגת בתרגילי כפל וחילוק מתוך לוח הכפל , כשאחד הגורמים בהם הוא 8 , 7 , 6 או . 9 להשגת השליטה בעובדות הכפל והחילוק מוצעות דרכים שונות , כגון שימוש בציור סכמטי של קבוצות שוות , כתיבת סדרת המכפלות של גורם מסוים או שימוש בתוצאות ידועות של תרגילים מסוימים לפתרון תרגילים אחרים . בתרגול העובדות מושם דגש על דרכי פתרון יעילות בשילוב תובנה מספרית , מתוך מטרה להגיע לשליטה בעל - פה . ג . פתרון של משוואות כפל וחילוק – בעזרת ניתוח המבנה של מצבי הכפל והחילוק ושימוש בתבנית של גורמים ומכפלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר