עמוד:3

ביסוס הכפל והחילוק תוכן העניינים מבוא לפרק ................................................................. 4 ציור פתיחה ................................................................. 6 א . חזרה והעמקה ........................................................... 8 ב . אחד הגורמים הוא 21 .................................................. 6 ג . אחד הגורמים הוא 25 ................................................. 7 ד . משוואות ....................................................................... 28 ה . אחד הגורמים הוא 30 .................................................. 8 ו . אחד הגורמים הוא 34 ................................................. 9 ז . עוד על לוח הכפל ...................................................... 36 שוב חישוב - המספריםעד 100 - מבנה , חיבורוחיסור ......... 37 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר