עמוד:1

נושאי הלימוד ביסוס הכפל והחילוק ....................................... 3 סדר הפעולות ........................................................ 39 המבנה העשרוני עד - 10 , 000 חלק א ... 59 מושית הבלשית ................................................... 121 יוצא מן הכלל ......................................................... 127 נספחים ...................................................................... 133

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר