עמוד:1

موضوعات ألتعليم مسائل مقارنة ( جمعية ) ................................................................... 3 الضرب وألقسمة وترتيب ألعمليات ألحسابية ........................... 47 مسائل ضربية ...................................................................................... 155 موضوعات إضافية ( النصف وألربع ، أعداد سالبة ) ................ 181 لوازم للكتاب رزمة لوازم مسارات زائد للصف الثاني

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר