עמוד:ד

תבניות לימודיות 20 — מארגני הוראה–למידה : רגע לפני ואחרי 20 — משימות 21 - פיתוח חשיבה 22 - היודעים אתם ש 22 ... - משימות הערכה 23 המסגרת הארגונית של ההוראה 23 חלק שלישי : מדריך ליחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ו 24 חלק א : מבוא כללי 24 הרעיון המרכזי 24 מטרות כלליות 24 הקשר לתכנית הלימודים 24 מבנה יחידת הלימוד 25 חומרים וציוד 25 מידענות ברשת 25 חלק ב : המלצות דידקטיות 26 שער ראשון : אנרגיה ומערכות טכנולוגיות בפעולה 26 - פרק ראשון : האנרגיה שסביבנו 27 - פרק שני : מערכות טכנולוגיות 30 - פרק שלישי : אנרגיה חשמלית בשירות האדם 32 - משימות הערכה 36 - פתרונות למשימות הערכה 41 שער שני : מבט אל תוך הגוף 42 - פרק ראשון : מערכת הדם 43 - פרק שני : מערכת העצבים 47 - משימות הערכה 49 - פתרונות למשימות הערכה 53 שער שלישי : אור ולראות - קול ולשמוע 54 - פרק ראשון : אור וראייה 56 - פרק שני : קול ושמיעה 60 - משימות הערכה 64 - פתרונות למשימות הערכה 68 שער רביעי : קשרי קיום 69 - פרק ראשון : סודו של כוכב לכת ארץ 71 - פרק שני : מגוון יצורים חיים 73 - פרק שלישי : חיים בסביבות חיים 77 - משימות הערכה 79 - פתרונות למשימות הערכה 84

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר