עמוד:258

לידה : תהליך הזהה להמלטה , אך מתרחש רק אצל בני האדם ) עמוד : . ) 20 מאזניים : כלי מדידה למשקל ) כמות של חומר . ) יחידת המידה היא גרם ) עמודים : . ) 161 , 159 מאפייני חיים : סימנים משותפים לכל היצורים החיים : הזנה , נשימה , התרבות ) רבייה , ) תקשורת , תנועה , גדילה והתפתחות , מוות ) עמודים : . ) 224 , 16 מוצק : מצב צבירה של חומר . לחומרים במצב צבירה מוצק יש צורה קבועה , בעלי נפח קבוע ואינם זורמים ) עמודים : . ) 164 , 158 מוצר : כל מה שהאדם תכנן ויצר כדי לתת מענה לצורך או בעיה אנושית . ) עמודים : . ) 100 , 98 , 95 , 94 , 92 , 91 מחזור המים בטבע : תהליך מחזורי שבו מים עוברים מסביבה לסביבה . הודות למחזור המים בטבע מתחדשים מקורות המים ) עמוד : . ) 188 מים מלוחים : מים המכילים כמות רבה של מלחים 43 ( גרם בליטר מים ( ) עמודים : . ) 137-138 , 133 מים מתוקים : מים המכילים כמות קטנה מאוד של מלחים 1 ( גרם בליטר ( ) עמודים : . ) 137-138 , 133 מים : החומר הנפוץ ביותר על פני כדור הארץ . המים מצויים בטבע בשלושה מצבי צבירה : גז , נוזל ומוצק ) עמודים : . ) 137 , 135 מעבר בין מצבי צבירה : תהליך שבו חומר משנה את מצב הצבירה שלו בעקבות שינוי טמפרטורה : מגז לנוזל , מנוזל למוצק , ממוצק לנוזל ומנוזל לגז ) עמודים : . ) 167-177 מערכת בגוף : מספר איברים הפועלים יחד לביצוע פעולות חיים ) כמו נשימה ועיכול . ) לדוגמה : מערכת הנשימה , מערכת ההובלה ומערכת העיכול ) עמוד : . ) 206 מערכת טכנולוגית : מוצר שמורכב מרכיבים הפועלים בשיתוף פעולה להשגת המטרה של המערכת ) עמודים : . ) 119-120 מפרקים : מקום החיבור בין שתי עצמות ) עמודים : . ) 236-237 מצב צבירה : חומרים יכולים להימצא בשלושה מצבים : גז , נוזל ומוצק ) עמוד : . ) 158 מקורות מים : גופי מים כגון : ימים ואוקיינוסים , מי תהום , אגמים , נחלים ונהרות ) עמודים : . ) 133-134 משאב טבע : כל מה שלוקח האדם מן הטבע לצרכיו ) חומרים , אנרגיה , יצורים חיים . ) ) עמודים : . ) 154 , 135 משורה : כלי מדידה למשקל ) כמות של חומר . ) יחידת המידה היא גרם ) עמוד : . ) 161 משקעים : גשם , שלג , ברד ) עמודים : . ) 186-187 נוזל : מצב צבירה של חומר . מאפיינים : זורמים , נפחם נשמר וצורתם אינה נשמרת ) עמודים : . ) 164 , 158 נפח : המקום שתופס גוף במרחב . נפח מודדים ביחידות של סמ ( "ק עמוד : . ) 161

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר