עמוד:257

הקפאה : תהליך שבו נוזל הופך למוצק בעקבות קירור ) עמוד : . ) 176 השרצה : בקיעה של ביצים בגוף הנקבה ופליטה מ ִ י ָּדִ ית של הצאצאים אל מחוץ לגוף ) עמוד : . ) 20 התאדות : תהליך בו מים במצב צבירה נוזל הופכים למצב צבירה גז . ההתאדות היא משטח פני הנוזל ) עמודים : . ) 172 , 171 התאמה בהתנהגות : התנהגות שמאפשרות ליצור החי להתקיים בסביבה ) עמוד : . ) 24 התאמה במבנה הגוף : תכונות של מבנה הגוף שמאפשרות ליצור החי להתקיים בסביבה ) עמודים : . ) 66 , 60 , 55 , 53 , 49 , 24 התאמה לסביבה : תכונות של מבנה גוף והתנהגות המאפשרות ליצור החי להתקיים בסביבה . ) עמוד : . ) 24 התכה : תהליך שבו מוצק הופך לנוזל בעקבות חימום ) עמודים : . ) 170-171 התמצקות : תהליך שבו נוזל הופך למוצק בעקבות קירור ) עמודים : . ) 167-170 התעבות : תהליך שבו גז הופך לנוזל בעקבות קירור ) עמודים : . ) 175-176 התפלת מים : סילוק מלחים ממים מלוחים לקבלת מים ראויים לשתייה ) עמוד : . ) 194 זוחלים : מחלקה בבעלי החוליות . סימנים בולטים : נושמים בעזרת ריאות . עורם יבש ומכוסה קשקשים ובמקרים רבים הרגליים שלהם מנוונות ) עמודים : . ) 54-57 חיות בר : בעלי חיים שמתקיימים בטבע ללא מעורבות האדם ) עמודים : . ) 28-29 חיות מבויתות : בעלי חיים שהאדם מגדל ומטפח לצרכיו השונים ) עמודים : . ) 28-29 חמצן : חומר שנמצא באוויר וחיוני לנשימה ולבעירה ) עמוד : . ) 144 חסרי חוליות : קבוצה של בעלי חיים שהמשותף להם העדר שלד בתוך הגוף ) עמודים : . ) 35-36 חרקים : מחלקה בחסרי חוליות . סימנים משותפים : בגופם שלושה חלקים ) ראש , חזה , בטן , ) בעלי שש רגליים , בראשם זוג עיניים וזוג מחושים ) עמודים : . ) 36-40 טיהור שפכים : תהליך שבאמצעותו מרחיקים גורמים מזהמים מהשפכים ) חיידקים וחומרים ( ומקבלים מים נקיים ) קולחים ( ) עמוד : . ) 142 טכנולוגיה : הטכנולוגיה היא ביטוי של התבונה האנושית בעזרתה האדם משנה את הסביבה כדי לתת מענה לצרכיו ולאפשר הרחבת יכולותיו . ) עמוד : . ) 85 יונקים : מחלקה בבעלי החוליות . סימנים בולטים : הנקת הצאצאים בחלב , כסות הגוף היא שיער או פרווה , בעלי אפרכסות אוזניים ) עמודים : . ) 63-67 יצורים חיים : שם כולל לצמחים , לבעלי חיים ולאדם , לחיידקים ולפטריות ) עמודים : . ) 224 , 147 יציבה : האופן שבו כל אחד ואחת עומד , ) ת ( יושב ) ת ( או הולך . ) ת ( אופן היציבה משפיע על בריאות הגוף ועל תפקודו ) עמודים : . ) 244-246 כלי דם : צינורות בגוף שבהם זורם הדם ) נימים , עורקים , ורידים ( ) עמודים : . ) 205-207

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר