עמוד:256

מילון מושגים אב טיפוס : דוגמה של מוצר שעל פיו מייצרים אותו בכמויות רבות ) עמוד : . ) 102 אדים : חומר במצב צבירה גז ) עמודים : . ) 171-172 , 165 אוויר : תערובת הגזים העוטפת את כדור הארץ ) עמוד : . ) 144 אטמ וֹ ספ רָ ה : מעטפת הגזים שעוטפת כוכבי לכת ) עמוד : . ) 144 איבר : חלק בגוף של היצור חי בעל תפקוד מיוחד , דוגמאות : כבד , לב , עין , עלה , גבעול ) עמודים : . ) 204-206 אילוצים : המגבלות שצריך להתחשב בהן כאשר מתכננים פתרון טכנולוגי ) עמודים : . ) 92-93 בּ י וּ ת בעלי חיים : גידול וטיפוח בעלי חיים לצורכי האדם ) עמודים : . ) 28-29 בית גידול מלאכותי : סביבת חיים שבני האדם בונים כדי לגדל בה יצורים חיים . בסביבה זו בני האדם מספקים ליצורים החיים את צורכי הקיום שלהם ) עמוד : . ) 15 בלוטות זיעה : בלוטות בעור שמפרישות זיעה . התאדות הזיעה גורמת לקירור הגוף ) עמוד : . ) 214 בעיה טכנולוגית : שאלה שמטרתה למצוא דרך להגיע למצב הרצוי ) לענות על הצורך ( ) עמודים : . ) 82-87 בעלי חוליות : קבוצה של בעלי חיים שהמשותף להם הוא הימצאות של שלד בתוך הגוף ) עמודים : . ) 47 , 35 ברד : טיפות גשם שקפאו באוויר בדרכן לארץ ) עמוד : . ) 187 גז : מצב צבירה של חומר , הגז מתפשט , תופס מקום , זורם , ואינו שומר על נפח קבוע ) עמודים : . ) 165 , 158 גיד : רצועה שמחברת את השריר לעצם ) עמוד : . ) 240 גלגול : תהליך התפתחות של בעלי חיים . הצאצאים גדלים ומתפתחים ועוברים שינויים רבים בצורתם ובמבנה גופם ) עמודים : . ) 53 , 39 גשם : טיפות המים היורדות מן העננים ) עמוד : . ) 186 דגים : מחלקה בבעלי חוליות . סימנים בולטים : סביבת החיים היא מים , נושמים בעזרת זימים , בעלי סנפירים , צורתם דומה לסירה ) עמודים : . ) 48-51 דו חיים : מחלקה בבעלי החוליות . סימנים בולטים : גלגול : הראשנים מתפתחים במים והם נושמים בעזרת זימים . הבוגרים נושמים בעזרת העור והריאות ) עמודים : . ) 51-53 דרישות מהמוצר : המאפיינים שצריכים להיות במוצר כדי שיענה על הצורך ) עמודים : . ) 91-93 הטלה : פליטה של ביצים ) עמוד : . ) 20 ה ִ י דְ ר וֹ ס ְ פ רָ ה : כלל גופי המים בכדור הארץ : ימים ואוקיינוסים , אגמים , נחלים , מי תהום ) עמודים : . ) 132-133 המלטה : יציאת עוברי היונקים לעולם מהרחם של הנקיבה ) עמוד : . ) 20

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר