עמוד:236

מפ רָקִ ים בפעולה בעקבות המשימה - נדע ... לתאר מהו מ ִ פ רָ ק . לתאר סוגי מ ִ פ רָקִ ים ואת תפקודם . להסיק מסקנות בעקבות תצפית . המשימה נועדה לסייע לתלמידים להבין את החשיבות שיש לריבוי העצמות בגוף ולחיבורן באמצעות מפרקים . התלמידים מתבקשים לקבע את אצבעות היד ואת עצמות הרגל באמצעות גלילים מתאימים ועקב כך לחוות את מגבלות התנועה שיכולות לנבוע משלד שבנוי מקשה אחת . תצפית הנחיות . 1 איזה יתרון יש לכך שהשלד בנוי מעצמות רבות ולא מעצם אחת ? כדי להשיב על השאלה בצעו את הפעילות הבאה : א . הכינו גלילים מנייר והלבישו אותם על האצבעות . ב . נסו להעתיק את הכותרת של המשימה למחברת . האם הצלחתם ? אם לא הצלחתם , תארו במה התקשיתם ? ג . באופן דומה הכינו גלילים ארוכים ) באורך השוק והירך שלכם , ) והלבישו אותם על הרגל . ד . נסו לכופף את הרגל . האם הצלחתם ? אם לא הצלחתם , תארו במה התקשיתם . ה . הסיקו : איזו חשיבות יש לשלד שבנוי מעצמות רבות לתנועה שלנו ? . 2 קִ ראו בעמוד הבא את המידעון מפרקי השלד התבוננו באיורים המלווים אותו והשיבו על השאלות הבאות : א . אילו תנועות מאפשר מפ רָ ק בצורת כדור ? ב דְ ק וּ על גופכם : באילו מפ רָקִ ים אתם יכולים לבצע תנועות אלה ? קִרְ א וּ במידעון : באילו מקומות בגוף יש מפ רָ ק בצורת כדור ? ב . אילו תנועות מאפשר מפ רָ ק בצורת ציר ? ב דְ ק וּ על גופכם : באילו מפ רָקִ ים אתם יכולים לבצע תנועות אלה ? קִרְ א וּ במידעון : באילו מקומות בגוף יש מפ רָ ק בצורת ציר ? להכרת סוגי המפרקים ותפקודם חשוב לשלב תצפית בדגמים של מפרקים ולהפעיל אותם . . 3 במה שונה מפ רָ ק ת ֶּ פ ֶ ר ממפ רָ ק צירי וכדורי ? קִרְ א וּ במידעון : באילו מקומות בגוף יש מפ רָ ק תפר ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר