עמוד:231

שלד בתנועה שרירים יוצרים את התנועה הודות ליכולת שלהם להתכווץ , אבל לא די בשרירים . לתנועות רבות בגופנו דרושה השתתפות של השלד המחובר לשרירים באמצעות הגידים . כשהשרירים שלנו מתכווצים הם מושכים אתם את עצמות השלד . הודות לקיומו של השלד אנו יכולים לעמוד , לשחות , לרוץ , להתכופף ולבצע פעולות רבות ומגוונות אחרות . כיצד מאפשר לנו השלד לבצע תנועות מגוונות כל כך ? מכירים את מבנה השלד בעקבות המשימה - נדע ... לתאר את מבנה השלד ואת תפקודיו . לנסח שאלות ולתאר דרכים לבדיקתן . ••• לאסוף נתונים בעזרת תצפית ולשער השערות . להפיק מידע מדגם , מתמונות וממפה . ציוד : דגם תלת–ממדי של שלד , צילומי רנטגן של שלד , מפה של השלד רגע לפני ... העצמות הן האיברים הקשים בגוף . העצמות , כמו שאר האיברים בגופנו , בנויות מתאים . התאים הבונים את העצמות נקראים תאי עצם . מ ַשׁשׁוּ את גופכם וזהו את העצמות . המשימה מזמנת חקר של שלד האדם באמצעות תצפית על דגם של שלד . מומלץ להעשיר את סביבת הלמידה באמצעי המחשה נוספים כדוגמת הדמיות מתוקשבות של שלד , מפות וצילומי רנטגן . ההיכרות נעשית בשלושה ממדים : היכרות כללית עם חלקי השלד ) זיהוי סוגי העצמות , מיקומם ושיומם , ) גודל וצורה של עצמות , תנועה בשלד והגולגולת . במהלך ביצוע התצפיות חשוב לערוך העברה מן הדגם או מהתמונה אל גופם של הלומדים ולבקש מהלומדים לשער האם יש קשר בין סוג / מבנה העצם לבין תפקודה . להיכרות עם אסטרטגיית הוראה באמצעות דגמים , פנו לדגם ההוראה מפרקים בגוף — ליישר ולכופף לכל הכיוונים שבתת המדור למידה התנסותית במדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר . אנחנו והשלד

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר