עמוד:203

בעקבות הלמידה - נדע ... לתאר איל וּ איב רִ ים נמצאים בתוך גופנו . להסביר מהם צורכי הקיום החיוניים שלנו . לזהות את מקומם של האיב רִ ים ושל המערכות המרכזיים בגוף . לתאר איל וּ איב רִ ים ומערכות בגוף קשורים בהשגת צורכי הקיום החיוניים . מושגים שנלמד צורכי קיום חיוניים . איב רִ ים . מערכות בגוף . שיתוף פעולה . מיומנויות שנפעיל להפיק מידע מדגם , מקטעי מידע ומתרשים . לאסוף נתונים בעזרת תצפית ולהסיק מסקנות . לזהות רכיבים במערכת ואת יחסי הגומלין ביניהם ) חשיבה מערכתית . ) מארגני ההוראה–למידה בעמוד זה נועדו להביא את הלומדים למודעות אודות ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של הפרק , למושגים שילמדו ולמיומנויות שיפעילו .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר