עמוד:197

תשובה לשאלה : 3 דוגמות לשינויים בסביבה בעקבות שינויי מזג אוויר : גשם שיורד יכול לגרום לנביטה של זרעים , שיטפון יכול לגרום לנזקים ברכוש , מים שמתאדים מן הקרקע יכולים לגרום להתייבשותה , גשמים שיורדים ממלאים את מאגרי המים , סופות וגשמים חזקים יכולים לגרום להרס הנוף הטבעי והמלאכותי . תשובה לשאלה : 5 א . חשוב לחסוך במים כדי למנוע את התדלדלות מקורות המים וגם בגלל ההיבט הכלכלי ) מים לא ניתנים בחינם . ) ב . דרכים לחיסכון במים בבית : סגירת ברז שהמים זורמים בו לשווא , התקנת חסכמים , תיקון דליפות , השקיה מושכלת של צמחים שאינם צורכים הרבה מים . במבט חוזר . 1 העתיקו את הקטע הבא והשלימו בו את המילים החסרות . תוכלו להיעזר במחסן המילים . כתב וּ כותרת מתאימה לקטע . מחסן מילים : נוזל , ים , מחלחל , מי תּ ה וֹ ם , מים , עננים , מש קָ עים , אדים , בטבע , מתע בּ ים , נמוך , אוויר , מחזור . מים שנמצאים בסביבה במ צּ ב צבי רָ ה _______ מתאדים ל . _______ נוזל , גז האדים עולים למרומים . שם הם מתקררים , _______ והופכים לטיפות מים בענן . מתעבים מה _______ יורדים ה _______ על הים ועל היבשה . עננים , משקעים חלק מהמים שיורד על פני היבשה _______ אל תוך הקרקע ומצטרף אל . _______ מחלחל , מי תהום חלק מהמים שיורד על היבשה זורם על פני השטח ממקום גבוה למקום _______ יותר . נמוך מים אלה מצטרפים לנחלים ולנהרות . כל הנחלים והנהרות זורמים למקומות נמוכים יותר , כמו אגם ו . _______ ים תהליך זה נקרא : . _______ _______ ה _______ מחזור מים בטבע תשובה לשאלה : 2 חשוב לוודא שהתלמידים ביטאו בציור את הדרישות שהוצגו בשאלה : מקומות שיש בהם מים כולל מי תהום ואוויר וכן חצים המראים את כיווני המעברים והזרימה . . 2 ציירו במחברת סביבה לפי בחירתכם . א . סמנ וּ בציור את כל המקומות שיש בהם מים . ב . הוסיפו לציור גם את האוויר ואת מי התהום . ג . הוסיפו חצים המתארים כיצד מים עוברים מסביבה לסביבה במחזוריות . . 3 תאר וּ כיצד הסביבה משתנה בעקבות השינויים במזג האוויר . התייחסו למצב האדמה , לטמפרטורה של האוויר , לכמות המשקעים ) גשם , שלג , ברד , ) לפעילות של בעלי החיים , להתפתחות ולצמיחה של צמחים ועוד . . 4 בשנה שבה יורדים משקעים מועטים , כמו בשנת בצורת , יכולה להיווצר בעיה . א . איזו בעיה יכולה להיווצר ? 4 א . כיצד נשיג מים לצרכים שלנו ? שימו לב : לצורך הגדרת הבעיה הגדירו את המצב המצוי ואת המצב הרצוי . ב . מהי הסיבה לבעיה ? 4 ב . כמות המים המתאדה והנצרכת גדולה מכמות המים ששבה למאגרים . ג . באילו דרכים אפשר לפתור את הבעיה ? . 5 א . כתב וּ מדוע חשוב לחסוך במים . 4 ג . חיסכון במים , התפלת מים , טיהור שפכים וכדומה . ב . הציעו שלוש דרכים לחיסכון במים בבית . ג . הציעו שלושה פתרונות טכנולוגיים להגדלת כמות המים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר