עמוד:196

בפרק זה למדנו ש ... השלימו את המושגים שחסרים במשפטי הסיכום הבאים : באטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ מתע בּ ים האדים לעננים . מהעננים יורדים המשקעים : . _________ ו _________ , _________ ללא האטמ וֹ ספ רָ ה לא היו מש קָ עים . גשם שלג , • מים מתאדים מן הים ומן היבשה ומתעבים לעננים . מן העננים יורדים מש קָ עים ברד על היבשה ועל הים . כך מתחדשים מקורות המים . תהליך זה חוזר על עצמו שוב ושוב ונקרא . _________ _________ _________ מחזור המים בטבע כאשר כמות המים שמתאדה ממקורות המים וכמות המים ששואבים מהם גדולה יותר מכמות המים שחוזרת אל מקורות המים - נוצר מצב של _________ . מחסור במים _________ אפשר להגדיל את כמות המים העומדת לרשותנו בדרכים שונות : _________ _________ _________ ו _________ _________ , _________ ועוד . אפשר לחסוך במים אם משתמשים ב _________ _________ לחיסכון במים ואם מאמצים התנהגות חסכונית בשימוש במים . באמצעים טכנולוגיים זריעת עננים , התפלת מים , טיהור שפכים מיומנויות שהפעלנו ... תיארנו תהליך בתרשים . הסברנו תופעות טבע בעזרת מושגים ועקרונות מדעיים . ניסחנו השערות . •• ניסחנו כללי התנהגות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר