עמוד:195

אל הרשת שאלות . 1 היכנסו לרשת האינטרנט וחפשו דוגמאות נוספות של פתרונות טכנולוגיים לחיסכון במים . א . איל וּ פעולות של האדם יכולות להקטין את כמות המים ששואבים ? ב . איל וּ פעולות של האדם יכולות להגדיל את כמות המים העומדת לרשותנו ? ג . איל וּ פעולות של חיסכון אתם עושים בבית כדי למנוע מחסור במים ? ד . כתב וּ חמישה כללים לחיסכון במים . היעזרו באתרים הבאים : טיפה של חברת מקורות . • אנרגיה בראש אחר של משרד התשתיות , האנרגיה והמים . ה . הכינו סיסמה לחיסכון במים בעזרת כלים מתוקשבים , ועצבו אותה בצורה מתאימה . הפיצו את הסיסמה באמצעים מתאימים למכרים שלכם . . 2 פנו לאתר אנרגיה בראש אחר , כיתה ד . היכנסו לשער השני : חוסכים במים - חוסכים באנרגיה . בצע וּ את משימה : 1 כיצד אפשר לחסוך במים ? בצע וּ את משימה : 2 חוסכים במים בבית ובבית הספר . די לבזבוז ! חייבים לחסוך במים ! סביבת הלמידה אנרגיה בראש אחר לכיתה ד מתמקדת בשימור מקורות אנרגיה ובחיסכון באנרגיה . הסביבה עוסקת במים בתנועה כמקור אנרגיה מתחדש . סביבת הלמידה חותרת להבניה של עמדות חיוביות ביחס לשימוש באנרגיות מתחדשות ) לדוגמה , מים בתנועה ( ולשינוי הרגלי הצריכה של מים בבית ובבית הספר .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר