עמוד:192

תשובה לשאלה : 1 הידע על מצבי הצבירה של המים , הידע על האופן שבו מים עוברים ממצב צבירה אחד למצב אחר . תשובה לשאלה : 2 כדי לבחון את כל הגורמים האפשריים לתופעה . תשובה לשאלות : 3-4 בחינת ההשערות בכלים מדעיים ) ניסוי , תצפית ( תסייע למצוא את ההסבר המתאים . חושבים מדע : השערות השערות הן הסברים הגיוניים שאנו נותנים לשאלות שעדיין אין לנו תשובות עליהן . ההסברים שלנו מתבססים על מידע או ידע מוקדם . אנחנו לא בטוחים בהשערות הללו , ולכן צריך לבדוק אותן . חשוב להעלות יותר מהשערה אחת . אם בודקים רק השערה אחת , ייתכן שנחמיץ את ההסבר המתאים יותר לשאלה שאותה חוקרים . הוראה מפורשת של תכנון ניסוי בסדרה במבט חדש נעשית בכיתה ג בשער צמחים סביב . מוצע לערוך איזכור ללומדים לפני ביצוע חלק זה של המשימה . שאלות . 1 איזה ידע עזר לכם להעלות את ההשערות ? . 2 מדוע לדעתכם חשוב להעלות יותר מהשערה אחת ? . 3 האם אתם בטוחים בהשערות שלכם ? . 4 מה אפשר לעשות כדי לבדוק אם ההשערות נכונות ? . 5 בחרו השערה אחת ותכננו דרך מתאימה לבדיקתה ) ניסוי או תצפית . ) . 6 הסבירו מדוע הדרך שבחרתם ) ניסוי או תצפית ( היא המתאימה ביותר לבדיקת ההשערה שלכם ? . 7 בתכנון יש לשים לב לפרטים הבאים : מטרת הבדיקה , מהלך הבדיקה , ארגון הנתונים , חזרות . מידעון : מה התרחש בברכה ? ייתכנו גורמים שונים לירידת גובה המים בב רֵ כה . גורם אחד הוא התאד וּ ת המים . להוראה מפורשת של תכנון ניסוי הכולל בידוד משתנים , בקרה וחזרות פנו לתת המדור תהליך החקר מדעי שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה שבאתר מטר . הידע שיש לנו על שינוי מצבי צבירה ) מים משנים את מצב הצבירה שלהם מנוזל לגז בחימום , ) עוזר לנו לשער שאחד הגורמים לירידת גובה המים בב רֵ כה הוא התאד וּ ת . ההשערות עוזרות לנו למצוא את התשובה לשאלה נכון מאוד . חשוב להעלות הרבה השערות וגם לבדוק את כולן

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר