עמוד:191

מה קרה למים שבב רֵ כה ? המוקד של המשימה הוא הבניה של מיומנות החשיבה השערה . השערות הן הסברים אפשריים לתופעות . ההשערות לרוב מבוססות על ידע או על מידע . דוגמאות להשערות אפשריות : ייתכן והמים חלחלו לקרקעית הברכה , ייתכן והמים התאדו , ייתכן ורוקנו את הברכה , ייתכן ובעלי חיים שתו את המים . בעקבות המשימה - נדע ... לנסח השערות ולבסס אותן בעזרת מידע . להסביר תופעות בעזרת מושגים הקשורים לשינויים במצבי הצבירה של המים . קִרְ או את הסיפור הבא והשיבו על השאלות . איתמר בנה ב רֵ כת דגים קטנה בחצר ביתו . כעבור כמה ימים הוא הבחין שגובה פני המים ירד ושעליו להוסיף לב רֵ כה עוד מים . הוא התפלא מאוד ושאל את עצמו : מה קרה למים ? שאלות שרטטו טבלה במחשב או במחברת ) ראו דוגמה . ) . 1 האם השאלה ששאל איתמר היא שאלת חקר ? הסבירו את תשובתכם . . 2 הציעו לפחות חמש השערות לשאלת החקר . . 3 ליד כל השערה שהצעתם רִ מ וּ איזה מידע עזר לכם להעלות את ההשערה . . 4 מ וּ את התשובות לסעיפים 3-2 בטבלה . המשימה ) עמודים ) 192-191 מעובדת על פי נאוה כהן , במבט לחשיבה לכיתה ד , הוצאת רמות , אוניברסיטת תל-אביב . טבלה לארגון מידע : השערות

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר