עמוד:190

אל הרשת פעילות א . 1 היכנסו לאתר אופק במדע וטכנולוגיה . . 2 בחרו בכיתה ד . . 3 בחרו בנושא : חומרים תכונות ושימושים . . 4 היכנסו לפעילות מחז וֹ ר המים בטבע . א . הפעילו את ההדמיה של מחזור המים בטבע . ב . בצע וּ את הפעילויות הנלוות . פעילות ב ) הרחבה ( . 1 היכנסו לאתר אנרגיה בראש אחר . . 2 בחר וּ בכיתה ד . . 3 בחר וּ בשער ראשון מים בתנועה - אנרגיה בשירות האדם . . 4 בצע וּ את משימה : 2 וחוזר חלילה . . 5 בצע וּ את משימה : 3 מחזור המים בטבע . פעילות א : בעזרת ההדמיה לומדים התלמידים על השינויים שעוברים מים במעבר בין סביבות שונות — מחזור המים בטבע . פעילות ב : התלמידים מתנסים בבניית דגם הממחיש את מחזור המים בטבע .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר