עמוד:185

סיכום הניסוי . 1 העתיקו את המשפטים למחברת על פי רצף ההתרחשות שלהם : א . האדים התעבו על גבי לוח המתכת . ב . הקרח הכתוש ניתך . ג . המים קפאו לקרח . ד . המים רתחו והתאדו מן הכלי . . 2 העתיקו את המשפטים והשלימו אותם : א . כדי להפוך קרח למים צריך ________ את הקרח . ב . כדי להפוך א דֵ י מים למים ) נוזל ( צריך ________ את האדים . ג . כדי להפוך מים לקרח צריך ________ את המים . ד . כדי להפוך מים לאדי מים צריך ________ את המים . ה . כדי להפוך קרח לאדים צריך ________ את הקרח ולהמשיך ________ את המים . ו . כדי להפוך את אדי המים לקרח צריך ________ את האדים ולהמשיך ________ את המים . . 3 שרטטו במחברת את התרשים הבא והשיבו על השאלות . א . איל וּ שלושה מ צּ בי צבי רָ ה של החומר מתוארים בתרשים ? ב . איזו פעולה מתארים החצים העליונים ? שימו לב לכיוון שלהם . רִ שמ וּ את הפעולה ) חימום / קירור ( מעל החץ המתאים . ג . איזו פעולה מתארים החצים התחתונים ? שימו לב לכיוון שלהם . רִ שמ וּ את הפעולה ) חימום / קירור ( מעל החץ המתאים . ד . הוסיפו לתרשים את המושגים הבאים במקומות המתאימים : התע בּוּ ת , התמצק וּ ת ) קיפאון , ) ה תּ כה , התא דּוּ ת , רתיחה , חימום , קירור . ה . כתב וּ כותרת מתאימה לתרשים . ו . הסיקו : האם נוצר חומר חדש כאשר חומר עובר ממ צּ ב צבי רָ ה אחד למ צּ ב צבי רָ ה אחר ? . 4 לאור מה שלמדתם בעקבות ביצוע הניסוי , הביאו דוגמאות לשינויים במצב הצבירה של המים בסביבה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר