עמוד:163

בפעילות ניתן לראות שאפשר לכלוא גז במזרק או בשקית ולהראות שהוא תופס מקום . מפעולת הניפוח אפשר להסיק כי הגז מתפשט בתוך הכלי . ממלא את כולו ומקבל את צורת הכלי . חלק ב : תכונות של גזים ) הרחבה ( ציוד : מזרק עם פקק , שקית ניילון קטנה , בושם , גומייה הנחיות . 1 היעזרו בציוד שמונח על המגש ) או בציוד אחר ( והציעו דרך לענות על השאלות הבאות : א . האם לגזים יש נפח ? ב . האם לגזים יש כמות ? ג . האם הגזים זורמים ? ד . האם הנפח של הגזים נשאר קבוע כשמעבירים אותם מכלי לכלי ? . 2 היעזרו במורה לביצוע הבדיקות . תאר וּ אילו תכונות של חומרים במ צּ ב צבי רָ ה גז גיליתם . . 3 האם גיליתם תכונה שיש לגזים ואין למוצקים ולנוזלים ? אם כן , מהי התכונה ? שאלת סיכום תשובה לשאלת הסיכום : יש להם כמות ) לכל החומרים בכל מצבי הצבירה , ) יש להם נפח ) לכל החומרים בכל מצבי הצבירה , ) יש להם צורה קבועה ) למוצקים , ) הם זורמים ) נוזלים וגזים , ) הם מתפשטים בכלי שבו הם מצויים ) גזים . ) לאיזה מ צּ ב צבי רָ ה מתאימה כל אחת מהתכונות הבאות ? רשימת התכונות : יש להם כמות , יש להם נפח קבוע , יש להם צורה קבועה , הם זורמים , הם מתפשטים . אל הרשת ההדמיה ממחישה לתלמידים במיוחד את תכונות החומר במצב צבירה גז , שאותן קשה להדגים בכיתה . התלמידים מעדכנים את תוצאות הניסוי שלהם באתר ומסיקים מסקנות בנוגע לתכונות החומר במצבי הצבירה השונים שלו . . 1 היכנסו לאתר קל וחומר . . 2 בחר וּ בפעילות : מעבירים מכלי לכלי . א . העבירו מכלי לכלי חומרים בשלושת מצבי הצבירה : מוצק , נוזל וגז . ב . ב דְ ק וּ מה קורה לכמות ולנפח של כל חומר לאחר שמעבירים אותו מכלי לכלי .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר