עמוד:162

תכונות של מוצקים , נוזלים וגזים בעקבות המשימה - נדע ... לתאר תכונות של חומרים במצב צבירה מוצק , נוזל וגז . להסיק מסקנות אודות המשותף והשונה בין מוצקים ונוזלים . חלק א : התלמידים חוקרים את התכונות המשותפות לחומרים במצב צבירה נוזל — כולם זורמים / נשפכים , מקבלים את צורת הכלי ויש להם נפח וכמות . הם חוקרים גם את התכונות של חומרים במצב צבירה מוצק — לכולם יש צורה קבועה , נפח וכמות . מחקרים מצביעים על קשיים שיש לילדים בהבנת המושגים נפח וכמות . אחת הדרכים החשובות לעמת אותם עם הקושי היא באמצעות מדידת כמות במאזניים ומדידת נפח במשורה ושאילת שאלות כגון : " האם הוספנו חומר " ? ) לא , ) " האם גרענו חומר " ? ) לא , ) "אם לא הוספנו ולא גרענו , איך אתם אומרים שהכמות והנפח השתנו . " ? חלק א : תכונות של מוצקים ונוזלים ציוד : חומרים שונים במ צּ ב צבי רָ ה מוצק , חומרים שונים במ צּ ב צבי רָ ה נוזל , קערות להעברת החומרים , מים בבקבוק הנחיות . 1 העבירו את החומרים שבמגש מן הכלים אל הקערות וּ ב דְ ק וּ : א . איל וּ חומרים זרמו ) נשפכו מכלי לכלי ( וגם שינו את צורתם ? מה מצב הצבירה שלהם ? ב . איל וּ חומרים לא זרמו ולא שינו את צורתם ? מה מצב הצבירה שלהם ? . 2 הסיקו : איזו תכונה משותפת יש לחומרים במ צּ ב צבי רָ ה מוצק ? . 3 הסיקו : איזו תכונה משותפת יש לחומרים במ צּ ב צבי רָ ה נוזל ? . 4 האם הכמות של החומר השתנתה במעבר מכלי לכלי ? כיצד תוכלו לבדוק זאת ? . 5 האם הנפח של החומר השתנה במעבר מכלי לכלי ? כיצד תוכלו לבדוק זאת ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר