עמוד:171

בחיי היומיום שלנו אנו מ תּ יכים מים וחומרים אחרים . אנו עושים זאת בעזרת חום שמקורו בשמש או בשרפת חומרי דלק וכן בעזרת אנרגיה חשמלית . למשל , אנו מ תּ יכים שוקולד להכנת עוגה , מ תּ יכים קוביות קרח להכנת משקה צונן , מ תּ יכים מוטות מתכת כדי ליצור מוצרים ומתיכים שעווה כדי להכין נרות . שאלות . 1 הביאו שתי דוגמאות להפיכת קרח למים במצב צבירה נוזל בטבע ובבית . . 2 מה צריך לספק לקרח כדי שיהפוך למים במצב צבירה נוזל ? . 3 תאר וּ בתרשים את תהליך התכת השוקולד . היעזרו בתרשים שמופיע בעמוד . 170 ממים לאדים ודאי שמתם לב לתופעות בסביבה כמו מים ש"נעלמו" מכביסה רטובה או מרצפה רטובה . האמנם הם "נעלמו ? " המים שהיו בבגד וברצפה לא "נעלמו ! " מים שהיו במ ַצּ ב צבי רָ ה נוזל הפכו למים במ ַצּ ב צבי רָ ה גז ) אדים . ) כיצד זה קורה ? כאשר מים שנמצאים במ ַצּ ב צבי רָ ה נוזל ) מים מתחממים ( הם יכולים להפוך לגז ) אדים . ) לתופעה הזאת קוראים ה ִ ת ְ א ַדּוּ ת . מים יכולים להתאדות בכל טמפרטורה . כאשר מספקים חום , הטמפרטורה של המים ) טהורים ( מגיעה ל– , 100 ! c ) מאה מעלות צלזי וּ ס . ) הם רותחים והופכים לגז . הטמפרטורה שבה מתרחש תהליך כזה נקראת נקודת הרתיחה של המים . מים עוברים ממצב צבירה נוזל למצב צבירה גז

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר