עמוד:169

סיכום הפעילויות העתיקו את המשפטים והשלימו אותם : . 1 קרח הוא מים במ צּ ב צבי רָ ה . ___________ מוצק . 2 אדי מים הם מים במ צּ ב צבי רָ ה . ___________ גז . 3 בחלק א של המשימה מים עברו ממ צּ ב צבי רָ ה ___________ למ צּ ב צבי רָ ה ___________ בעזרת . ___________ מוצק , נוזל , חימום . . 4 בחלק ב של המשימה מים עברו ממ צּ ב צבי רָ ה ___________ למ צּ ב צבי רָ ה ___________ בעזרת . ___________ נוזל , גז , חימום . . 5 כאשר הטמפרטורה של המים ) נוזל ( מגיעה ל– 100 ! c ) מאה מעלות צלזי וּ ס ( הם __________ ועוברים למ צּ ב צבי רָ ה גז . רותחים . 6 כאשר הטמפרטורה של הקרח עולה מעל ל– 0 ! c ) אפס מעלות צלזי וּ ס ( הוא _________ ועובר למ צּ ב צבי רָ ה נוזל . ניתך . 7 קרח , מים ואדים הם _______ ______ שונים של החומר מים . מצבי צבירה . אל הרשת . 1 היכנסו לאתר קל וחומר . . 2 היכנסו לפעילות : מתכננים מכונת משקאות . א . בצע וּ את ניסוי מספר . 1 ב . בצע וּ את הפעילויות הנלוות . בפעילות המתוקשבת התלמידים נדרשים לתכנן מכונת משקאות שמספקת מים רותחים או קוביות קרח . התלמידים בודקים את נקודת הרתיחה ואת נקודת הקיפאון של המים . התלמידים רואים בו זמנית את תהליך התחממות או התקררות המים באמצעות גרף דינמי המתהווה על צג המחשב . התלמידים מנתחים בגרף ובטבלה את מעברי המים ממוצק לנוזל ולגז ולהיפך . המעבדה הממוחשבת מאפשרת לתלמידים לצפות בניסויים מספר רב של פעמים , בזמן קצר , ולהבין את התהליכים המתרחשים בהם לעומק .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר