עמוד:168

. 2 הניחו את הצלוחית על אדן החלון ) אם אפשר בשמש . ) שערו : מה יקרה למים ? . 3 ב דְ ק וּ למחרת : האם המים נשארו בצלוחית ? . 4 הסבירו את התוצאה של הניסוי . בניסוי 2 בודקים מה קורה למים בעקבות חימום ) אידוי מהיר . ) מטעמי בטיחות בעת שימוש באש יש לבצע המשימה בהדגמה בלבד . בניסוי מחממים מים ) מספקים אנרגיה , ) מודדים בעזרת מד טמפרטורה את הטמפרטורה של המים במרווחי זמן קצובים עד לרתיחתם . בשעת הרתיחה טמפרטורת המים מתייצבת ) מים טהורים בלחץ אטמוספרי אחד רותחים ב–100 מעלות צלזיוס ( ואינה משתנה . כהרחבה מומלץ לנצל את תוצאות המדידה של הטמפרטורה לבניית גרף רציף המתאר את עליית הטמפרטורה כפונקציה של זמן . הגרף עתיד להמחיש את העלייה ההדרגתית של הטמפרטורה עם אספקת האנרגיה ואת התייצבותה בנקודת הרתיחה . מניסויים אלה עולה המסקנה כי חימום של מים במצב צבירה נוזל גורם להם לשנות את מצבם למצב צבירה גז ) אדים . ) בטיחות . 1 המשך התנסות ייעשה רק על ידי המורה . . 2 על המורה להרכיב משקפי מגן ולאסוף את השיער . . 3 בשעת ההדגמה עליכם לשבת במרחק של מטר וחצי משולחן ההדגמה . ניסוי 2 ) בהדגמת המורה בלבד )! . 1 ממלאים מים בכוס עד למחצית מגובהה . . 2 מודדים את הטמפרטורה של המים בעזרת מד טמפרטורה . . 3 מעלים השערות : א . מה יקרה לטמפרטורת המים אם נחמם אותם ? ב . מה יקרה למים בעקבות החימום ? . 4 מחממים את המים בעזרת מבער גז וצופים במתרחש . . 5 רושמים תוצאות : א . מודדים את הטמפרטורה של המים : כעבור דקה , שתי דקות , שלוש דקות ... וכן הלאה . רושמים את התוצאות . שימו לב : טמפרטורה מודדים ביחידות של מעלות צלזיוס . ב . באיזו טמפרטורה המים רותחים ? ג . מהם הסימנים לכך שהמים רותחים ? ד . הפסיקו את החימום לאחר דקות אחדות . מה קרה לנפח המים בכוס ? . 6 מסיקים מסקנות : א . מה קורה למים במ צּ ב צבי רָ ה נוזל כשמחממים אותם ) מביאים לרתיחה )? ב . מהו ההסבר לירידה בנפח המים ? חושבים מדע : ניסוי מדעי חשוב למדוד את הטמפרטורה בתחילת הניסוי , במהלכו ובסופו כדי לעקוב אחר התהליך וכדי לתת תשובה מוסמכת של מהלך ההתרחשות בניסוי ) למשל , התחממות המים . ) חשוב לזכור כי במקרה זה , המדד החזותי לאספקת אנרגיה הוא קריאת הטמפרטורה על גבי מד הטמפרטורה . כשעורכים ניסוי מדעי חשוב לבצע מדידות בעזרת כלי מדידה ולא להסתמך על החושים . . 1 מדוע היה חשוב למדוד את הטמפרטורה בתחילת הניסוי , במהלכו ובסופו ? . 2 איזו חשיבות יש לשימוש במד טמפרטורה כשעורכים ניסוי מדעי ? מה הייתה מטרת הניסוי ? מה היה מהלך הניסוי ? מה היו התוצאות ? מה היו המסקנות ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר